Zprávy | Z archivu rubriky


Hospodářská komora odmítá záměr mzdově zvýhodňovat pracovníky z Ukrajiny. Novinářům to řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Záměr podle něj odporuje principu rovných podmínek. Podle odborového předáka Josefa Středuly má mzdové kritérium naopak zabránit zneužívání ukrajinských pracovníků. V návrhu na zvýšení ročních kvót pro režim zrychleného přijímání kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny se podle komory objevil návrh, aby ukrajinským pracovníkům byla povinně zaručena vyšší mzda než českým pracovníkům na stejných pozicích. Podle návrhu měli pracovníci z Ukrajiny dostávat 1,2násobku zaručené mzdy nebo mzdový medián v dané profesi. "Považuji to za tlak odborářů," dodal Dlouhý.

"Požadovali jsme zavedení vládou regulovaného režimu na zrychlené zaměstnávání pracovních sil z Ukrajiny, abychom pomohli zaměstnavatelům řešit akutní nedostatek pracovníků. S úmyslem mzdově zvýhodňovat tyto pracovníky před českými zaměstnanci ale nesouhlasíme, na pracovištích by měli mít zaměstnanci rovné podmínky bez ohledu na to, odkud pochází," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Například stavební a provozní elektrikář má zaručený příjem v 5. platové třídě 19.850 Kč, ukrajinský pracovník by měl ale podle komory nárok pobírat nejméně 23.820 Kč, tedy 1,2 násobek zaručené mzdy. Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje na to, že trh práce se nachází v situaci, která v historii ČR nemá obdoby. Firmám chybí reálně už 440.000 zaměstnanců.