Zprávy | Z archivu rubriky


Ceny za výsledky vědecké práce, ale také za propagaci výzkumu, předala osmi odborníkům Akademie věd ČR (AV ČR). Jsou mezi nimi i tři mladí badatelé do 35 let. Devátý vědec dostal společnou cenu předsedkyně akademie Evy Zažímalové a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy.

Za vynikající výsledky velkého vědeckého významu získali ocenění tři vědci a jejich týmy. Jsou to fyzik Lukáš Palatinus, který se spolu s dalšími vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR věnuje určování krystalových struktur, entomolog Marek Jindra specializující se na hormony hmyzu a Josef Houštěk z Fyziologického ústavu AV ČR s výzkumem mechanismů, které stojí za některými chorobami. Další tři ceny putovaly mladým vědcům do 35 let. Dostali je Rhys Taylor za výzkum původu mezihvězdného vodíku, Filip Kolář za popis změn rostlin po změnách klimatu ve čtvrtohorách a sociolog Filip Vostal za teorii, jak se všeobecná tendence ke zrychlování projevuje ve vědecké sféře.

Kromě cen za vědecké výsledky dostali ceny i badatelé, kteří se dlouhodobě podílejí na propagaci a popularizaci vědy. Jsou to Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky a Jaroslav Peregrin z Filosofického ústavu. Hořejší je jedním z nejcitovanějších českých vědců a o šíření vědeckých poznatků se stará i v rozhlasových vystoupeních, účastí v publicistických pořadech České televize nebo na svém blogu. Společnou cenu předsedkyně AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy převzal fyzik Martin Ledinský.