Zprávy | Z archivu rubriky


Olympijská medailistka v běhu na lyžích Květa Jeriová-Pecková, historik Petr Čornej, amerikanista a překladatel Josef Jařab, předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger nebo dlouholetý předseda Klubu českých turistů Jan Havelka patří k 16 osobnostem, které letos obdržely stříbrnou pamětní medaili Senátu. Při příležitosti svatováclavského svátku - Dne české státnosti - jim je udělil předseda horní komory Milan Štěch (ČSSD). Oceněné označil předseda Senátu za opravdové vlastence, kteří přispívají ke zlepšování kvality života v Česku a zasloužili se o šíření jeho dobrého jména ve světě.

Z lékařů medaili dostali rovněž klinická onkoložka Jitka Abrahámová, specialista na chirurgii štítné žlázy Josef Dvořák, genetik Jiří Forejt, který objevil a popsal první gen hybridní sterility u savců, a specialista v oboru transplantologie a cévní a jaterní chirurgie Vladislav Třeška. Oceněn byl také sochař a medailér Zdeněk Kolářský, který vytvořil mimo jiné znak České pojišťovny, a sklář a autor řady patentů Vlastimil Dvořák. Mezi vyznamenanými byl tajně vysvěcený kněz a jezuita Jan Rybář, který byl komunistickým režimem pronásledován a vězněn. Medaili dostali bývalý partyzán a logoped František Synek, který léta vedl Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, a válečný veterán Josef Švarc, který bojoval za druhé světové války na západní frontě, zažil vylodění spojenců v Normandii a po návratu byl komunistickou tajnou policií pronásledován. Oceněni byli také podnikatelé Antonín Machala, jehož firma je předním evropským výrobcem zařízení pomáhajícím lidem s omezenou hybností, a vynálezce Jan Procházka, který je ředitelem firmy specializující se na vývoj revoluční lithiové baterie.