Zprávy | Z archivu rubriky


Mladí lidé v dnešní době odkládají své závazky více než dřívější generace, ale nedělají to z pohodlnosti. Většina z nich se chce chovat zodpovědně, často však vybírají z velkého množství možností a mají menší jistotu, jak se jejich život bude vyvíjet. Vyplynulo to z dlouhodobého výzkumu s názvem Cesty do dospělosti, který představili jeho autoři z Masarykovy univerzity v Brně. Studie, na které autoři pracovali pět let, se zúčastnilo téměř 1600 mladých lidí, převážně vysokoškoláků, z generace, pro niž se vžil výraz nedospělí dospělí. V době zahájení průzkumu jim bylo mezi 18 a 25 lety, v době jeho skončení ti nejstarší dosáhli 29 let.

Průzkum ukázal, že respondenti jsou se svým životem většinou spokojeni, ale mají i řadu obav. Například řeší, zda zvládnout vystudovat vysokou školu, najít dobrou práci nebo životního partnera a být dobrými rodiči. Často také pociťují velký tlak na kvalitu svého výkonu. Jejich hodnoty jsou tradiční. Téměř dvě třetiny žen a polovina mužů chce mít stálého partnera a třetina žen a skoro čtvrtina mužů v tomto věku už myslí na založení rodiny. Očekávají to ale v pozdějším věku než předchozí generace. Počet lidí, kteří bydlí s rodiči, poklesl během dvou let průzkumu o 10 procent a více než dvojnásobně narostl počet těch, kteří se v bydlení zcela osamostatnili. V závěru studie jich bylo 36 procent. S rodiči žije asi polovina mladých Čechů, téměř polovina dotázaných přitom odpověděla, že bydlet s rodiči není dobré. Spoluautorka průzkumu Lenka Laconová řekla, že často nemají peníze na to, aby si založili vlastní domácnost.