Zprávy | Z archivu rubriky


Ceny Akademie věd ČR letos získaly výzkum fotosystému nebo evolučně staré formy imunity, která chrání rostliny a bezobratlé před viry. Uspěla také analýza složení vegetace v lesích a příčin změn biodiverzity. Premiérovou Cenu předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy pro pracovníky do 40 let získal Michal Švanda, který veřejnost seznamuje s novinkami v astronomii. Ocenění budou slavnostně předána dnes odpoledne. Ceny Akademie věd ČR se udělují za excelentní vědecké výsledky, které přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání a od jejichž prvního zveřejnění nebo realizování neuplynulo více než pět let.

V první kategorii jsou oceňovány vědecké týmy za projekty financované AV ČR. Za výzkum fotosystému byl oceněn tým vedený Josefem Komendou. Funkce systému je spojena s vývojem kyslíku. Pokud by se takový systém podařilo napodobit v umělých podmínkách, mohl by být základem jedinečného zdroje energie. Druhý oceněný tým v této kategorii vede Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. U savců zkoumal evolučně velmi starou formu imunity. Otevírá se tím nový směr pro vývoj antivirové terapie. Cenu pro mladého vědce do 35 let si odnese Martin Kopecký z Botanického ústavu AV ČR. Zkoumal, jak se proměňuje rozmanitost vegetace lesů mírného pásma. To může být indikátorem globálních změn klimatu. V letos publikované studii prezentoval, že pozorovaná změna rozšíření druhů nemusí odrážet změnu klimatu, ale spíše rozdílné ekologické nároky jednotlivých vývojových stadií dřevin.