Zprávy | Z archivu rubriky


Pokud se Česká republika bude držet stranou důležitých iniciativ v Evropské unii, jako tomu je nyní v případě unijního paktu o rozpočtového disciplíně, může to Česku zkomplikovat vyjednávání o penězích z evropských fondů pro období 2014 až 2020. Bez ohledu na to ale lze očekávat, že objem dotací z EU určených pro ČR bude od roku 2014 menší než dřív. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. "Pokud by se Česká republika dlouhodobě a opakovaně nepřipojovala k zásadním unijním iniciativám, které podporuje drtivá většina členských zemí, hrozí její odklon mimo hlavní evropský integrační proud a ztráta jejího diplomatického vlivu v EU. V takovém případě by bylo pro naše představitele obtížné vyjednat si dotace ze strukturálních fondů v dostatečně štědré podobě," řekl ČTK odborník České spořitelny na evropské fondy Jan Jedlička. Český postoj k fiskální unii je ale podle něj zatím jen ojedinělým a možná jen dočasným rozhodnutím. Podobně to vidí také vedoucí municipalit a programů veřejné podpory Komerční banky Jan Hanuš. "Obecně platí, že pro zachování vlivu ČR na budoucí formování politik EU, včetně kohezní, není dobré se vyřazovat z nově vznikajících dohod nebo struktur," uvedl expert. Na druhou stranu ale podle Hanuše nelze říci, že by za případné nepřistoupení k nové fiskální smlouvě následovala automatická sankce v podobě snížení objemu dotací.