Zprávy | Z archivu rubriky


Nejrůznější doklady takzvaného folkloru atomového věku neboli kolektivně sdílených prvků expresivní kultury v soudobé české společnosti soustředil editor Petr Janeček ve stejnojmenné publikaci, kterou představil v Národopisném muzeu - Musaionu v Letohrádku Kinských v Praze. Právě tam se před časem konala výstava Nové pověsti české, která se na toto téma soustředila. Publikace doplněná mnoha fotografiemi se zabývá kulturou a folklorem čtyř zajímavých sociálních skupin současnosti či nedávné minulosti - dětí, vojáků základní služby, trampů a hudebních subkultur. Dokazuje, že folklor aktivně žije i ve věku satelitní televize, internetu a mobilních telefonů. Listování připomene dobu, kdy ještě zamilovaní psali spolužačkám vzkazy do památníků, jezdilo se na vandry a potlachy a v letech nedávno minulých chodilo na koncerty punkové a metalové hudby. Novodobé tradice mají dnes podobnou roli, jakou měly dříve lidové kroje, ručně malovaná keramika či vyprávěné pohádky. Do dětského folkloru spadají verše, říkadla, rozpočitadla, popěvky k dětským hrám, anekdoty či dětská strašidelná vyprávění druhé poloviny 20. století. Zajímavý je i folklor vojáků základní služby, tedy zvyky a rituály, oděvní zvyklosti "mazáků", unikátní projevy hmotné kultury i vojenský slang. Pozoruhodná je i historie trampingu a trampského folkloru. Kniha ho připomíná zvyky, tradicemi, oděvními zvyklostmi, materiální kulturou, hudbou i slovesným folklorem včetně anekdot a vtipů. Publikace je kolektivním dílem pětice domácích etnologů a sociokulturních antropologů. Vydalo ji Národní muzeum a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.