Zprávy | Z archivu rubriky


Odhad ekonomického růstu ve výši 2,5 procenta, který vláda předpokládá v návrhu státního rozpočtu na příští rok, je nereálný. Mohlo by se přihodit, že stát bude mít nižší příjmy, než vláda předpokládá, a bude muset dodatečně škrtat na výdajové straně. Ve svých připomínkách k návrhu státního rozpočtu to tvrdí zaměstnavatelé. Podobný názor mají i odbory. Obě strany se navíc obávají, že by v důsledku penzijní reformy mohlo v roce 2013 dojít k růstu sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na 19 procent, nikoliv na 17,5 procenta. "Návrh postrádá již dříve avizovaný audit výdajových položek, který by umožnil odůvodněnost struktury snížení výdajů spojených s chodem a obsluhou státu a umožnil podporu ekonomického růstu," píše ve svém stanovisku Svaz průmyslu a dopravy. Svaz dále kritizuje snížení výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ze 68,38 miliardy korun v roce 2011 na 47,18 miliardy v roce příštím. Výrazné snížení kapitálových výdajů fondů podle něj nezajistí dostatečný rozvoj dopravní infrastruktury a bude jednou z bariér konkurenceschopnosti. Zdroje pro navýšení lze prý hledat ve snížení výdajů na obsluhu státního dluhu v důsledku vyššího ratingu ČR, snížením podpory hypotečního úvěrování a racionalizací státní správy. SP ČR také kritizuje omezování výdajů rozpočtu na spolufinancování programů financovaných ze strukturálních fondů EU o 11,5 miliardy korun.