Zprávy | Z archivu rubriky


Novelu zákona o vojácích z povolání, která mimo jiné ruší příspěvky vojákům na přestěhování, schválila ve čtvrtek vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Petr Nečas (ODS). Zrušením příspěvku plánuje ministerstvo obrany každoročně ušetřit okolo 12,5 milionu korun. Novela také mimo jiné navrhuje, aby vojáci, kteří armádu opustí dříve než po dvou letech, dopláceli část nákladů na používanou výstroj a nabízí i další úsporná opatření. O předloze nyní rozhodne parlament. Novela také právně zakotvuje povinnost resortu zajistit vojákům v armádních zahraničních operacích přiměřený kontakt s blízkými, například elektronickou poštou a podobně. Norma by podle představ ministerstva obrany měla začít platit už od počátku příštího roku. Navržená úprava má nově stanovit, že voják je povinen ve vojenských objektech ve službě i mimo ni nepít alkohol a neužívat drogy. Kouření bude povoleno jen ve vyhrazených prostorách. Vojáci budou navíc povinni se na rozkaz nadřízeného podrobit testu na přítomnost alkoholu či návykových látek. Důvodová zpráva ministerstva obrany k novele upozornila na to, že příspěvek při přestěhování plnil svou úlohu v době před zavedením přídavku na bydlení. Protože ten kompenzuje i zvýšené výdaje vojáků spojené s přestěhováním do nového místa výkonu služby, je možné příspěvek na stěhování zrušit.