Zprávy | Z archivu rubriky


Svatováclavské slavnosti, Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi a oslavy Dne české státnosti mají podle pražského arcibiskupa Dominika Duky připomenout evropský význam českého knížete, který patřil k zakladatelům českého státu. Svatý Václav byl postavou, která propojovala křesťany cyrilometodějské misie, řekl arcibiskup na pondělní tiskové konferenci. Cyrilometodějská státnost přešla do Prahy díky křtu Václavova děda Bořivoje a na jeho křest Václav navazuje. Říše velkomoravská a Český stát jsou vlastně první velké státní útvary, které se objevují po zániku Západořímské říše za hranicí antického světa, uvedl Duka. Arcibiskup upozornil na to, že první Václavův životopis nebyl napsán latinsky nýbrž staroslověnsky a stal se odrazovým můstkem další staroslověnské literatury. Mezinárodní duchovní rozměr budou proto mít i letos už 20. Svatováclavské slavnosti. Na koncertech o zářijových sobotách a nedělích lidé uslyší nově objevené skladby k poctě svaté Anežky ze 17. století, ale i zpěvy staré Persie, arménskou liturgii či si vyslechnou židovské svatební písně. Národní svatováclavská pouť se uskuteční už tradičně ve Staré Boleslavi, místě zavraždění svatého Václava. Jejím hlavním bodem programu bude ústřední bohoslužba v Bazilice svatého Václava. Letošní novinkou bude "modlitební most" za český národ a vyzvánění zvonů nejen ve Staré Boleslavi a v Praze, ale i na dalších nejrůznějších místech Česka.

Ve věku 84 let zemřela předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková. V čele svazu stála od roku 2001. Z rukou prezidenta Václava Klause převzala v roce 2009 při příležitosti státního svátku 28. října Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy. Prezident v pondělí v kondolenci k úmrtí Dvořákové ocenil, že jako výrazná osobnost hájila odkaz boje za suverenitu státu a bránila dezinterpretacím či zlehčování české historie. Dvořáková se narodila v květnu 1927 v Sudovicích. Její otec Josef Sobotka zasedal v prvorepublikovém parlamentu za národní socialisty a zároveň byl šéfredaktorem stranického nakladatelství Melantrich. Do svazu bojovníků za svobodu Dvořáková vstoupila v roce 1946, jeho předsedkyní se stala o 55 let později, kdy v čele svazu vystřídala Jakuba Čermína. Před rokem 1989 byla podle svých slov "pouze řadovou členkou komunistické strany", působila také jako přísedící u berounského okresního soudu. Někteří kritici Dvořákové vyčítali právě členství v KSČ či to, že vystupovala na sjezdech KSČM. Nelíbila se jim také její údajně nacionalistická rétorika. Největšího ocenění se nyní Dvořáková dočkala od Klause. "Odešla žena, která střežila, připomínala a rozvíjela odkaz hrdinů boje za svobodu a suverenitu naší země, která se nebála jej bránit a ochraňovat před vědomou i nevědomou ztrátou paměti současných generací, před zlehčováním, popíráním a nejrůznějšími formami dezinterpretace naší moderní historie a manipulace jejího výkladu," uvedl Klaus v kondolenci k úmrtí Dvořákové.

Ministerstvo kultury má v příštím roce hospodařit s částkou 8,322 miliardy korun, což je proti letošku zhruba o miliardu více. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který ve středu začne projednávat vláda a ČTK ho má k dispozici. Zatímco příjmy z rozpočtu Evropské unie letos celkem činily 328 milionů, v příštím roce mají přesáhnout jednu miliardu. Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností mají vzrůst o 40 milionů, na čemž mají hlavní podíl výdaje na platy duchovních včetně pojistného, které vzrostou zhruba o stejnou částku. Příspěvkové organizace zřizované ministerstvem kultury mají získat 5,2 miliardy (letos to bylo téměř 4,2 miliardy). Příspěvek na provoz se jim zvedne o 126 milionů. Posílen má být i program péče o národní kulturní poklad - z letošních 412 milionů na 464 milionů v roce 2012. Téměř dvojnásobná částka než letos (883 milionů) má být věnována na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení. Klesnout mají naopak výdaje na kulturní služby a podporu živého umění - ze 485 na 372 milionů. O šestnáct milionů se sníží program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů, na který letos ministerský rozpočet pamatoval 70 miliony korun. Nižší bude podpora mimořádných kulturních akcí, veřejných informačních služeb knihoven a výdaje na záchranu a obnovu kulturních památek.