Zprávy | Z archivu rubriky


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kritizoval ministerstvo průmyslu a obchodu za to, že společně s agenturou CzechInvest ledabyle hodnotilo přínos miliardových státních investic do průmyslových zón. Od roku 1998 do konce loňského roku získalo státní podporu v celkové výši 9,184 miliardy korun 101 průmyslových zón, kontrola NKÚ se týkala let 2004 až 2008. "MPO sice ve svých materiálech opakovaně hodnotí podporu průmyslových zón jako vysoce efektivní s multiplikačními efekty, věrohodné hodnocení s vyčíslením všech souvisejících nákladů a s objektivně doloženým vyčíslením přínosů však doposud nezajistilo," sdělil ČTK prezident NKÚ František Dohnal. Vyhodnocení podpory průmyslových zón zpracované CzechInvestem mělo podle Dohnala nízkou vypovídací schopnost, protože agentura při jeho zpracování vycházela z neověřených a nepřesných údajů. Mluvčí MPO Tomáš Bartovský ČTK sdělil, že projekty strategických průmyslových zón, které kritizuje kontrolní zpráva NKÚ, podpořilo ministerstvo na základě rozhodnutí vlády. "Při hodnocení efektivity těchto projektů NKÚ postupoval rigidně a nezohlednil pozitivní sekundární efekt, který podpořené průmyslové zóny měly," uvedl. Díky průmyslovým zónám, jako je například nošovická zóna s automobilkou Hyundai, v regionech podle Bartovského posílil sektor služeb a logistiky a v řadě případů se také zlepšila dopravní infrastruktura. "Příchod nových podniků do průmyslových zón také přinesl zakázky pro místní subdodavatele," dodal Bartovský.