Zprávy | Z archivu rubriky


Obrazový a zvukový internetový archiv se svědectvími nuceně nasazených z 2. světové války byl zprovozněn v Berlíně. Na internetové sbírce Nucená práce 1939-1945 (www.zwangsarbeit-archiv.de) je možné si pustit výpovědi stovek lidí, kteří vykonávali nucené nebo otrocké práce pro nacistické Německo. Je mezi nimi i 40 Čechů a Češek a pamětníci z dalších 25 zemí. Do digitálního archivu může nahlédnout každý po příslušné registraci, jejíž součástí je vysvětlení účelu návštěvy portálu. Online archiv nyní obsahuje 354 záznamů rozhovorů různé délky, ale bude jich dohromady 590, z toho 398 zvukem a 192 i obrazem. Dohromady bylo natočeno na 2000 hodin rozhovorů. Databáze tak má uchovat vzpomínku na více než dvanáct milionů lidí, kteří byli proti své vůli pracovně nasazeni pro nacistické Německo. Těžiště tvoří výpovědi lidí ze střední a východní Evropy. V databázi je také dvacítka českých mužů a rovněž dvacítka žen, z nichž deset je zachyceno ve videorozhovoru. Projekt, který se uskutečnil díky spolupráci Nadace Vzpomínka, odpovědnost a budoucnost, berlínské Svobodné univerzity a Německého historického muzea, je unikátní. Mnozí přeživší ze střední a východní Evropy takto obsáhle a veřejně hovořili o svých negativních zážitcích poprvé. Archiv má sloužit i jako předmět zkoumání pro historiky a jako nástroj politického vzdělávání, zdůraznil předseda nadace Günter Saathoff. Vedoucí projektu, historička Gertrud Pickhanová ze Svobodné univerzity upozornila, že projekt nově nahlíží na pozitivní i negativní stránky německých dějin. Svědkové nasazení totiž vyprávějí i o Němcích, kteří se snažili nuceně nasazeným život ulehčit.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas si myslí, že nebude jednoduché přesvědčit Rakousko a Německo, aby otevřely svůj pracovní trh lidem z nových členských zemí EU. Ministr to řekl novinářům před neformálním setkáním evropských ministrů práce a sociálních věcí v Luhačovicích. Uvolnění pracovního trhu bude jedním z jeho témat. "Žádný stát nemá důvod bránit volnému pohybu pracovní síly. Nemyslím si, že by to bylo tak jednoduché je přesvědčit. V Německu jsou volby, ty argumenty především politické. Oni nemají věcné argumenty. Budou muset zdůvodnit případné pokračování v omezení volného pohybu pracovní síly," komentoval Nečas. Připomenul přitom zprávu Evropské komise, podle které pokračování přechodných období, která staré členské země mohla po rozšíření EU přijmout kvůli ochraně svého pracovního trhu, nemá ekonomické opodstatnění a volný pohyb pracovní síly by zvýšil ekonomickou výkonnost Evropské unie o 0,3 procenta hrubého domácího produktu. Češi v unii stále nemají volný přístup na pracovní trhy v Dánsku, Německu, Rakousku a Belgii. Dánsko se jim otevře od května. U Belgie je pravděpodobné, že se tak stane během letošního roku. U Německa a Rakouska naopak lze čekat, že dočasnou výjimku prodlouží i na poslední možné dvouleté období, tedy do 30. dubna 2011. Nečas podotkl, že Česko nesmí zapomínat ani na Bulharsko a Rumunsko. "I s nimi musíme být solidární, protože vůči nim uplatňuje omezení volného pohybu pracovních sil dokonce 14 členských zemí EU," připomněl Nečas.

Neformální setkání ministrů práce a sociálních věcí v Luhačovicích se bude věnovat také nalezení shody v otázce mobility pracovních sil a snaze motivovat lidi k rekvalifikacím. Čtvrtina Evropanů, kteří pracují, totiž nikdy nezměnila svého zaměstnavatele.