Zprávy | Z archivu rubriky


Se všeobecným nedostatkem zdravotních sester v Česku úzce souvisí i kritický nedostatek specializovaných dětských sester. Jejich úbytek je nejcitelnější na jednotkách intenzivní péče (JIP). Dětských sester podle Josefa Hozy z kliniky dětského a dorostového lékařství v Praze chybí několik desítek. Vzniká riziko uzavření některých dětských lůžek na JIP, což ohrožuje péči o kriticky nemocné děti, řekl Hoza novinářům během jednání Českého pediatrického kongresu v Jihlavě. "Odbornost dětská sestra byla vyřazena ze vzdělávacího systému. Poslední absolventka oboru dětská sestra vyšla v roce 2004 po 84 letech, kdy se v tomto státě dětské sestry vzdělávaly v maturitním oboru," uvedl. Současný vzdělávací systém upřednostňuje obor všeobecná sestra. Absolventky pak musejí znalosti pro práci dětské sestry získat v dalším vzdělávání. "Vychováváme specialistky schopné vykonávat vysoce kvalifikovanou odbornou péči, ale je nedostatek sester pro základní péči o dítě, které je v nemocnici potřeba nakrmit, přebalit a pohrát si s ním," prohlásil Hoza. Na jednotkách intenzivní péče musejí být dětské sestry v každé směně. "V Brně musíme stahovat dětské sestry z běžných oddělení na JIP, které by jinak nemohly fungovat," uvedla Hana Hrstková z Fakultní nemocnice v Brně.

S nedostatkem sester se potýkají nemocnice po celé republice. Situace se zhoršuje i tím, že slovenské sestry se díky lepší ekonomické situaci ve vlastní zemi vracejí zpět. "Nahradit je jinými cizinkami je kvůli jazykové bariéře problém, s dětmi i matkami je potřeba komunikovat," řekl Hoza. Možnost řešení je podle něj v co nejrychlejší úpravě vzdělávacích programů a zajištění odpovídajících platů.

Osmého ročníku Českého pediatrického kongresu s mezinárodní účastí v Jihlavě se zúčastnilo na 500 lékařů a 200 sester.