Zprávy | Z archivu rubriky


Výměna křesel mezi pražským primátorem Pavlem Bémem a starostou Suché Lozi na Uherskohradišťsku Petrem Gazdíkem se přehoupla do druhé poloviny. Gazdík se v Praze účastní jednání poradního sboru primátora, který diskutuje o záležitostech v pražské kultuře, zejména o grantovém systému. Bém si práci prvního muže malé obce na Slovácku už vyzkoušel, řešil například sousedské rozepře, poražený plot, přejetého bobra, odchyt toulavého psa nebo rozděloval práci zaměstnancům úřadu. Věnoval se ale i například fungování mateřské školy a věcem týkajícím se územního plánu a péče o místní větrolamy. Gazdík se chystá v Praze také věnovat rozpočtu hlavního města. "Pro náš parlament by mělo být inspirativní, jak se Praha dělí o své peníze se svými městskými částmi. Ten systém považuji v mnohém za lepší, než je celostátní úprava dělení daňových příjmů státu všem obcím a městům," uvedl Gazdík. Chce podpořit také odpůrce rušení Masarykova nádraží v Praze.

Starostování primátora Suché Lozi vzešla z loňského prohlášení starosty obce Petra Gazdíka v tisku, kdy vyzval Béma, aby si vyzkoušel, jaké to je řídit malou obec. Reagoval tak na tehdejší systém přerozdělování daňových výnosů menším sídlům. Dostávala až 6,5krát méně peněz na jednoho občana, než kolik získávala Praha. Nepoměr částečně vyřešila novela zákona o rozpočtovém určení daní, jež platí od letošního ledna. Podle Gazdíka jsou ale vesnice stále finančně podhodnocovány. To si však Bém ani po načerpaných zkušenost na Slovácku nemyslí. Vesnice jsou podle něj velmi dobře vybaveny, mají opravené obecní úřady či zrekonstruované školy s polyfunkčními hřišti s umělým povrchem.