Zprávy | Z archivu rubriky


Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nesouhlasí s žádnou z variant přivaděče k dálnici D8 ve směru od Děčína, které nechalo posoudit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Námitky nemá jen proti zhruba jedné třetině jedné trasy, s ostatními nesouhlasí. Stanovisko ministerstva dnes v tiskové zprávě zveřejnil jeho mluvčí Jakub Kašpar.

MŽP vůbec nesouhlasí s variantou, kterou letos na jaře doporučil posudek vypracovaný na objednávku ŘSD, tedy vést silnici po trase železnice. Na ní kraj loni neobjednal železniční dopravu a ministerstvo dopravy uvažuje o jejím zrušení. Podle MŽP ale tato varianta vykazuje větší vlivy na obyvatelstvo, nenaplňuje znaky obchvatu města Děčína, není obchvatem Podmokel, ale průtahem touto centrální částí města Děčína. Zrušení železniční tratě je podle stanoviska v rozporu se státní politikou životního prostředí a s dopravní politikou ČR. "S rušením regionální trati, která je dobře využitelná pro páteřní regionální osobní dopravu, zásadně nemůžeme souhlasit," uvedl v tiskové zprávě ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Nepřijatelná je pro jeho ministerstvo i takzvaná nulová varianta, při které by zůstal zachován současný stav.

Jediné, s čím MŽP souhlasí, je zhruba pětikilometrový úsek přivaděče z obce Modrá až k dálnici D8. Zbylých zhruba deset kilometrů je pro něj nepřijatelných kvůli zásadním střetům s požadavky ochrany přírody v cenných územích chráněné krajinné oblasti České středohoří. Navrhuje proto vést přivaděč například tunelem.