Zprávy | Z archivu rubriky


Evropský parlament schválil v prvním čtení návrh kontroverzní směrnice o liberalizaci služeb v Evropské unii. Pro text opřený o sérii kompromisů se vyslovilo 391 z 638 přítomných poslanců. Neprošel "princip země původu", na kterém záleželo zejména novým členským zemím. Text ukládá vládám, aby zaručily volný přístup služeb z jiných států EU na své území. Zakazuje jejich diskriminaci, nerovné a nepřiměřené zacházení. Vypočítává překážky, které úřady nesmějí cizím poskytovatelům služeb klást do cesty. Umožňuje jim ovšem, aby omezily či zakázaly přístup služeb z důvodů veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví či ochrany spotřebitelů. Neříká, podle jakého práva se poskytování služby v jiné zemi řídí.

Na základě schváleného textu vypracuje nyní Evropská komise upravený návrh směrnice, který bude předložen členským státům; budou se jím zabývat i šéfové států a vlád na březnovém summitu EU. Jakmile se vlády dohodnou, vrátí se zákon do EP ke druhému čtení. Předpokládá se, že by mohl být do konce roku schválen. Státy pak budou mít dva až tři roky na jeho převzetí do národního práva.

Pod tlakem protekcionisticky naladěných poslanců a většiny levice bylo rozhodnuto, že liberalizace se netýká takzvaných hospodářských služeb obecného zájmu (dodávky vody, plynu, odvoz odpadů) bez ohledu na to, zda je provozují veřejné nebo soukromé subjekty. Pokud směrnice vstoupí v platnost, usnadní českým firmám - stavebním, reklamním, projekčním - působení na trzích ostatních zemí EU.