Zprávy | Z archivu rubriky


Šumavské obce a turisté z české a bavorské strany hranice mají po letech marného úsilí velkou šanci, že se jim od července otevře hraniční přechod Modrý sloup u Modravy. Lidé směřující na vrch Luzný nebudou muset jezdit desítky kilometrů přes Německo. Přechod bude v centrální Šumavě, kde je nyní mezi přechody Gsenget u Prášil a Bučina u Kvildy zhruba 35 kilometrů dlouhý hraniční úsek. Dosud se stát i park otevření přechodu pouze pro pěší spíše bránily. Zlom přineslo zářijové jednání zástupců ministerstva životního prostředí a správ parků z české i bavorské strany hranice. Nedávno dokončená studie definuje podmínky otevření. Park vybral čtyři varianty pro budoucí trasu k Modrému sloupu. Největší podporu má tříkilometrová současná cesta Luzenským údolím, vybudovaná na místě bývalé stezky Pohraniční stráží a rozšířená pro odvoz dřeva. Končí točnou 750 metrů před státní hranicí, kde se musí dobudovat chodníčky a mostky přes dva protitankové zákopy. Cesta vede k historickému hraničnímu kameni a dále na Böhmerweg a parkoviště pod Luzným na bavorské straně. Pro trasu bude rozhodující posouzení lokality z hlediska Natury 2000, chráněného ptačího území, a jednání s krajem a obcemi. Historický přechod, který propojoval Česko s Bavorskem, fungoval do roku 1948. V okolí je unikátní svahové rašeliniště a hnízdní oblast tetřeva hlušce, jenž je kriticky ohroženým druhem.