Zprávy | Z archivu rubriky


Vojenská posádka by mohla v Táboře zůstat i po reformě armády. Na tiskové konferenci to řekl ministr obrany Karel Kühnl. Rozhodnutí zrušit posádku ve městě s nejdelší vojenskou historií a ideálním technickým vybavením podle něj nebylo vhodné. Dodal ale, že jakékoli změny do roku 2006 by mohly ohrozit celou reformu. Podle platné reformy by měla armáda v Táboře zůstat do roku 2012. Armáda musí podle Kühnla nejprve dosáhnout v roce 2006 takzvaných počátečních operačních schopností a poté se budou změny ve vojenství hodnotit. Reformu podle svých slov před rokem zdědil. "Já jsem s ní nemohl už nijak pohnout, ale jeden bod, co bych asi nepřipustil, by bylo opuštění Tábora," řekl Kühnl. Tábor je podle něj pro vojenství významný nejen z historického hlediska, ale také díky svému technickému vybavení. Výcvikový prostor v Klokotech poskytuje armádě ojedinělý prostor, kde mohou vojáci cvičit, aniž by zasahovali do civilního prostředí.

Starostu Tábora Františka Dědiče jednání povzbudilo. Původní rozhodnutí zrušit posádku v Táboře, kde nyní cvičí necelá tisícovka vojáků jednotky rychlého nasazení, považoval jednoznačně za špatné. "Pravda zvítězí. A tady za námi opravdu stojí pravda v tom, že pošlapání vojenských tradic a ekonomická efektivita nestojí za to, aby zde armáda po roce 2012 neměla posádku," řekl Dědič. Ministr také při návštěvě Tábora starostovi slíbil, že urychlí bezúplatný převod opuštěného armádního majetku na město. Alespoň právní převedení kasáren Jana Žižky a objekt provozního střediska na Píseckém rozcestí chce stihnout do konce roku.

Český helsinský výbor /ČHV/ považuje víkendový policejní zásah proti účastníkům CzechTeku 2005 za neopodstatněnou a účelovou demonstraci síly, motivovanou politickými pohnutkami. Tato organizace zabývající se lidskými právy v prohlášení, které poskytla ČTK, vyzývá k demisi premiéra Jiřího Paroubka i ministra vnitra Františka Bublana. "Tato demonstrace síly měla patrně určitým vládním činitelům pomoci získat sympatie té části obyvatelstva, která se staví rezervovaně nebo odmítavě k pořádání podobných Happeningů," stojí v prohlášení organizace k průběhu a důsledkům CzechTeku. Policejní zásah na Tachovsku byl podle Českého helsinského výboru součástí snah o vytlačení určité menšiny na okraj společnosti, což bývá počátkem každé totality. Za konfrontaci policie s mladými lidmi podle ČHV plně odpovídá vláda a její předseda. "ČHV proto zcela jednoznačně považuje další setrvání ministra vnitra i předsedy vlády ve funkcích za lidsky zcela neudržitelné," uvedl ČHV ve svém prohlášení. Podle helsinského výboru se policisté na tvrdý zákrok připravovali několik týdnů. Svědčí o tom prý i to, že zasahovali se zakrytými služebními čísly, aby tak znesnadnili případné vyšetřování. Údajně protiprávním jednáním policistů by se podle výboru měla zabývat Inspekce ministra vnitra a příslušné státní zastupitelství. Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF) se sídlem ve Vídni sdružující helsinské výbory z 39 členských zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Výbor mimo jiné sleduje stav lidských práv v ČR a zákonodárnou činnost týkající se lidských a občanských práv.

Evropská komise spustila proti 13 členským zemím druhou fázi řízení pro porušení práva, protože tyto státy, včetně Česka a Slovenska, včas nepřevedly do svého práva jednu či více směrnic týkající se převážně finančních záležitostí na vnitřním trhu Evropské unie. "Neobdrží-li komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit soudnímu dvoru," varovalo komuniké. České republice komise vytkla, že se dosud nepostarala o převzetí směrnic o doplňkovém dozoru nad finančními konglomeráty, o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí a o direktivu o reorganizaci a likvidaci pojišťoven. Mluvčí českého stálého zastoupení při EU Jan Vytopil řekl, že převzetí směrnic o pojišťovnách a o finančních konglomerátech mají zajistit zákony, jejichž návrhy 1. července schválila Poslanecká sněmovna a nyní čekají na posouzení v Senátu; účinnosti tyto zákony nabydou hned po zveřejnění. Direktiva o úvěrových instucích je pak zahrnuta v novém úpadkovém zákonu o konkurzech a vyrovnání, jehož předlohu budou posuzovat poslanci. Česko podle EK patří z hlediska přebírání norem jednotného trhu k nejhorším členům EU: k 1. červnu ČR nepřevedla včas do národního práva 3,6 procenta směrnic EU, zatímco unijní průměr činil činil 1,9 procenta. Praha se však hájí, že EK nepřihlíží na pozoruhodné zlepšení: ještě loni chyběla skoro čtvrtina norem, ale během roku se podařilo přijmout více než tři stovky direktiv.

Premiér Jiří Paroubek za sto dnů svého působení v čele české vlády neudělal příliš mnoho pro rozvoj podnikatelského prostředí, shodli se zástupci podnikatelů v anketě ČTK. Vedle některých neobratných výroků kritizovali podnikatelé zejména vládní návrh zákoníku práce a zmatky kolem povinného vydávání účtenek.

"Sto dní Paroubkovy vlády nemohu hodnotit nijak pozitivně. Už jeho samotné výroky, v nichž zisky firem nazývá 'zhovadilou potřebou' a podnikatele 'kapitalisty, kteří potřebují zvýšit svůj firemní profit', svědčí o jeho přístupu k podnikatelům obecně," řekl prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. To se podle něj nakonec projevilo i v kauze povinných účtenek. Vláda se nedokázala dohodnout mezi sebou a věc nechala dospět tak daleko, že je zákon přijat, aby se za pár týdnů opět měnil, řekl Drábek. "Totéž platí o zvyšování výdajových paušálů. Zákon, který prošel všemi řádnými procedurami, je najednou změněn, výše paušálů jedním výrokem premiéra upravována," dodal.

Premiér se programově zaměřil na nízkopříjmové skupiny a problematice domácích středních podnikatelů jako hlavních uživatelů podnikatelského prostředí se spíše vyhýbá, uvedl prezident Středního podnikatelského stavu Zdeněk Somr. "Takže těžko hodnotit výsledky, když jich mnoho není," podotkl.

"Premiér Paroubek je velmi populární, má dobré vyjadřovací schopnosti, ale nemá čas ani politický prostor pro zásadní změny ekonomiky," míní prezident Svazu podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda. Do konce roku se toho podle jeho slov už moc nestihne. Uznání chyby s účtenkami potěšilo, snaha hodit na podnikatele selhání státu při kontrole nemocnosti nepotěšilo, upozornil Somr. Snaha vyhnout se těžkým tématům, jako je důchodová reforma, může být podle Somra pochopitelná, ale pak se těžko chápe zarputilá snaha přijmout kontroverzní znění zákoníku práce. Paroubek veřejně a výrazně podporuje nově připravený zákoník práce, zatímco podnikatelé považují návrh nového kodexu za naprosto nepřijatelný, doplnil Drábek, který nynější vládu označil za chaotickou a nekoncepční. "Podnikatelé zažívají za Paroubkovy vlády poměry jako v Kocourkově," uzavřel prezident komory.

Zástupy turistů i místních lidí oživily dříve klidné centrální náměstí v Domažlicích. Stačilo jedno - vrátit tam po 65 letech kašnu. Podobný záměr má Plzeň, kde se bude vyhlašovat druhé kolo výběru architekta. Obě města si vzaly příklad z Klatov, kde proudící voda z historické stavby působí jako balzám pro stovky turistů, místních a dětí. "Nepamatuji tolik lidí na náměstí, snad v listopadu 1989," řekl ČTK s nadsázkou domažlický radní Stanislav Antoš, který byl zároveň předsedou Společnosti pro kašnu, která se dva roky snažila stavbu prosadit. Kašnu za dva miliony korun, financovanou městem, otevřela radnice v pátek večer. Od roku 1940, kdy byla zbourána, bylo na náměstí vedle kostela pouze holé místo se zmateným shlukem laviček a květináčů.

Kašna stála na domažlickém náměstí do války téměř půl tisíciletí. Její poslední podoba byla z roku 1838. Několik návrhů nového modelu se připravovalo od 60. let minulého století. Vždy byly ale spojeny s celkovou obnovou náměstí, na níž nebyly peníze. Po dvou letech tlaků spolek prosadil vybudování repliky z roku 1838. "Hlavním iniciátorem byl místní architekt Jan Koptík, který vytvořil kopii poslední kašny," uvedl Antoš. Její půdorys je 4,5 x 4,5 metru. Uprostřed stojí žulový pilíř s oranžovým odstínem, který má na vrcholu kulatý kalich se 40 zářezy, jimiž stéká voda. Pod vodou v kalichu jsou žárovky, které svítí na pilíř. Pod kalichem jsou čtyři lví hlavy otočené na všechny světové strany, z jejichž tlam tryská voda. Voda s příměsí modré skalice má zelený nádech. Kašna, která září třemi barvami, stříká vodu denně do 24:00, poté se do rána vypíná.

Nedávný útok na český vůz, který se vracel z bagdádského letiště, neměl žádnou přímou souvislost s podobným incidentem, který se v Iráku odehrál v září roku 2004. V pořadu Interview BBC to řekl ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Karel Randák. Dodal, že šetření prvního incidentu skončilo. Pachatele se přitom identifikovat nepodařilo. Ani ve druhém případě ale jeho úřad nemá žádnou stopu. "Já si myslím, že nyní je možné vyloučit, že by existovala jakákoli souvislost mezi těmito dvěma útoky," řekl Randák. Doplnil, že pro jeho úřad vyšetřování prvního incidentu skončilo. "Tam jsme skončili na určitém mrtvém bodě, přes který dál nejsme schopni se dostat," řekl. Žádný záchytný bod nemá úřad ani v případě druhého útoku. "Je jasné, že bylo útočeno z vozidla BMW tmavé barvy, které stálo v ulici příčné k letištní magistrále. Žádné další podrobnosti zatím nejsou známy," řekl.

Podle ministra vnitra Františka Bublana nejsou útoky na zahraniční opancéřované vozy v Bagdádu nic neobvyklého, ozbrojenci se na tento typ aut zaměřují, řekl již 22. července. Podobný názor má i náměstek ministra zahraničí Jan Winkler. "Podle všech příznaků nešlo o útok na českého velvyslance nebo na český zastupitelský úřad. Šlo o útok na kolonu vozidel, která povstalci znají a která zpravidla užívají příslušníci ochranných sil," potvrdil. Ve voze podle něj byli pouze příslušníci policejních sil.

Českou misi v Bagdádu chrání 11 elitních policistů ze speciální jednotky. "Já si myslím, že momentálně není třeba zpřísňovat jakákoli opatření, protože jsou nastavena na odpovídající úrovni. Pokud bude zvýšen počet personálu ambasády, nevyhnutelně se musí zvýšit počet ochranného personálu," řekl Randák s tím, že by rozhodně nedoporučoval zvyšovat počet osob na české misi.