Zprávy | Z archivu rubriky


Tisíce lidí v Plzni sledovaly asi 90 minut dlouhou ukázku z osvobozování města v květnu 1945. Za zvuků německých písní se zde znovu odehrávaly události z 5. a 6. května 1945. Z doby, kdy byl německý vůdce Adolf Hitler již mrtev. V Plzni ale stále ještě byla silná šestitisícová německá posádka, která držela město ochromené spojeneckými nálety pevně v rukou. Do doby před 60 lety přenesly diváky autentické plakáty a ukazatele s německými nápisy, po chodnících se procházeli lidé v dobovém civilním i vojenském oblečení, ulicí projížděl vůz tehdejší německé armády a policejní motocykl. V několika scénkách pak mohli diváci sledovat pouliční boje, při nichž například několik Čechů začalo ničit vojenské vyhlášky, plakáty a nápisy. Když Němci zabili českého cyklistu, povstalci odzbrojili německou hlídku a přepadli vůz se zbraněmi. Do následných bojů se pak zapojil například obrněný transportér, štábní vozidlo a nákladní automobil, který přivezl desítku vojáků. Další scény ukázaly také vyjednávání zástupců Plzně, kteří po veliteli německé posádky požadovali kapitulaci. Ukázka nabídla i další přestřelky a boje a obsazení budovy německého štábu českými povstalci, kteří strhli prapory s hákovými kříži a vyvěsili českou vlajku. Diváci viděli také příjezd kolony americké armády 6. května a německé ostřelovače ukryté na půdách okolních domů a střílejících po amerických vojácích. Nechyběli ani Plzeňané, kteří se nadšeně vítali s osvoboditeli města. Na závěr ukázky pak Američané německou armádu porazili a odvedli zajatce. Ukázka bojových scén byla hlavním bodem posledního, čtvrtého dne Slavností svobody, které se v Plzni konaly od čtvrtka do neděle.

Vzrušená atmosféra pražských květnových dní roku 1945 zavládla v sobotu v Chodově na Jižním Městě. Na louce u Chodovské tvrze se rozhořel v podání členů klubů vojenské historie boj s nacisty, který svedli před šedesáti lety místní lidé. Světlice, střelba z pušek, samopalů a děl, funkční vojenská motorová vozidla a účinkující v dobových uniformách přesvědčivě vtáhli přihlížející do děje. Výkon vítězů i poražených odměnili diváci dlouhým potleskem. Téměř hodinu staří i mladí napjatě sledovali vývoj konfliktu, stupňující se boj obránců Chodova s přesilou německých příslušníků zbraní SS. Fandili českým četníkům, hasičům, vojákům i ozbrojeným civilistům a komentovali každého padlého na obou stranách. Mnoho z nich se snažilo fotoaparáty a kamerami zachytit vypjaté okamžiky, a zejména ty, v nichž hlavní roli sehrála motorizovaná vojenská technika. Objektivy především směřovaly na obrněný transportér, vojenské motorky a tank T 34, který o vítězství obránců rozhodl.

Chodov se koncem války měnil ze zemědělské obce na předměstí Prahy. V době květnového povstání se začal opevňovat. Na silnicích rostly barikády, kolem obce stály ozbrojené hlídky. Odpoledne 7. května zaútočilo na Chodov na 400 příslušníků německé armády vyzbrojených i děly, minomety a kulomety. Chodovským přišli pomoci dobrovolníci z Hájů, Vršovic, Záběhlic a Průhonic. Několik domů v Chodově nacisté těžce poškodili, vraždili lidi i v domech, házeli granáty do sklepů, kde se obyvatelé ukrývali. Nové posily z Uhříněvsi a Hostivaře situaci změnily a před půlnocí se začali nacisté stahovat. V boji zahynulo téměř 50 obránců Chodova a bezbranných civilistů. Jejich jména připomíná pamětní deska v chodovské škole. První jednotky Sovětské armády se v Chodově objevily 9. května po poledni. Bojová ukázka členů historické skupiny Četnická pátrací stanice Praha a dalších klubů vojenské historie nebyla přesnou rekonstrukcí tehdejších událostí. Měla jen připomenout pohnuté okamžiky posledních válečných dní v Praze.

Na 200 studentů ze 41 škol z celé ČR a téměř stovka dětí ze zahraničí se účastní pilotních evropských a osmých českých GLOBE Games v České Třebové. V sobotu ráno mladí ekologové průvodem probudili hostitelské město a pak vyrazili do terénu, kde si ověřují znalosti a dovednosti v oblasti zkoumání životního prostředí a schopnost spolupracovat. "Průvod nešlo přehlédnout. Už proto, že jeho součástí byla přes tři metry vysoká zeměkoule jako symbol Globe programu, alegorický vůz a podobně," řekla ČTK Jana Popovičová, mluvčí sdružení Tereza, které v ČR program organizuje. Pořadatelem soutěže, která je součástí celosvětového studentského vědeckého projektu Globe, zaměřeného na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni, je gymnázium Česká Třebová. Až do neděle bude hostit děti a pedagogy z Norska, Kypru, Slovenska, Maďarska, Polska, Estonska, Nizozemí, Chorvatska, Lotyšska a Libanonu. Pořadatelé připravili tři trasy v okolí města. Vedle dvou soutěžních také trasu pro školy, které zatím v hnutí zapojeny nejsou. "Přijelo to zkusit pět škol. Děti čekaly více, my jsme s tím spokojeni," konstatovala Popovičová. V České republice je v programu Globe zapojeno 91 škol, což představuje zhruba 3000 studentů. Na celém světě se v projektu angažují školy ze 107 zemí. Studenti se věnují měření a pozorování kvality životního prostředí v oborech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie, tedy nauky o závislosti životních projevů rostlin a živočichů na změnách počasí, pedologie, tedy půdoznalectví, a dálkového průzkumu Země. Svá pozorování odesílají prostřednictvím internetu do centra NASA v Coloradu. Data pak využívají vědci různých oborů. "Na hrách plní podobné úkoly jako během roku, ale i speciální. Úspěch má například píp-show, v níž děti podle zvuků rozpoznávají různá zvířata. Někdy jsou jejich odhady hodně vzdálené skutečnosti," řekla mluvčí. V evropské části soutěže plní děti úkoly ve smíšených družstvech. Poznávají tak nové kamarády a zvykají si na spolupráci a komunikaci v jiném než mateřském jazyce, neboť "jednací" řečí je v Globe angličtina. "Domluvit se není pro děti problém. Občas narazíme na rozdílnost kultur, ale děti jsou tu spokojeny. Mají na tři dny bohatý program, někteří se tu potkali s kamarády, které znají z minulých let z jiných setkání. Kde budou příští evropské dny? Rádi bychom, aby se toho chopil někdo ze zahraničních účastníků," uzavřela mluvčí.

Premiér Jiří Paroubek byl jedním z mnoha účastníků sobotních pietních aktů k uctění památky padlých českých i zahraničních vojáků na pražských Olšanských hřbitovech. V rámci 60. výročí osvobození Československa položili k několika památníkům věnce také další čeští politici a zástupci armády, ale i pamětníci druhé světové války a členové zahraničních delegací. Všichni se nejprve zastavili u Vojenského hřbitova, jehož součástí je 264 hrobů především britských, ale i polských, kanadských, australských a novozélandských letců, námořníků a členů pozemních sil, kteří padli při osvobození Československa nebo v zajateckých táborech. Další zastávka byla u památníku a několika stovek hrobů sovětských vojáků, kde se obětem války poklonili i zástupci delegací z Ruska, Běloruska, Kazachstánu a Ukrajiny. Poté se několik desítek účastníků akce, mezi nimž bylo mnoho válečných veteránů z Česka i ze zahraničí, přesunulo k památníku bulharských vojsk a nakonec k pomníku Pražského povstání, kde vzdali hold českým povstalcům, vojákům, odbojářům a legionářům. "Po těch šedesáti letech mě samotného překvapilo, že v průzkumech veřejného mínění je dnes pro třetinu lidí válka vzdálená ozvěna," podotkl premiér Paroubek. Uvedl, že je však důležité připomínat si oběti války a jejich památku, "protože ve druhé světové válce šlo o civilizaci, o boj za demokracii a uchování základních hodnot civilizace". Premiér také připomenul zásluhy československých vojáků bojujících za války v zahraničí. "Byl to ohromný vklad pro naši státnost, že jsme měli opravdu významné zastoupení v zahraničních silách na východě i na západě. Pro vývoj země to byla také významná věc," dodal Paroubek.