Zprávy | Z archivu rubriky


Průvod Tří králů na živých velbloudech přilákal na Hradčanské a Loretánské náměstí v Praze několik set dětí i dospělých. Králové Kašpar, Melichar a Baltazar se na hřbetech zvířat vydali pražskými ulicemi v předvečer tříkrálového svátku. Stejně jako v předchozích letech se spolu s doprovodem zastavili u živého betléma poblíž kapucínského kostela u Lorety. Zde se poklonili Jezulátku a předali mu své dary - zlato, kadidlo a myrhu. Celou cestu lemovaly davy lidí. Před betlémem lidé vyslechli poselství králů i katolického kněze z michelské farnosti, který tlumočil tříkrálové poselství kardinála Miroslava Vlka. V úboru králů obcházeli shromáždění mladí lidé s pokladničkami, kteří pomáhají při letošní Tříkrálové sbírce, kterou již poněkolikáté organizuje česká katolická charita.

Zlato, kadidlo a myrhu přinesli podle bible Ježíšovi do betléma tři mudrci. Za krále byli zaměněni až v roce 1194, kdy byly jejich údajné ostatky přeneseny do Kolína nad Rýnem. Jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar poprvé uvedl ve 12. století kancléř pařížské Sorbonny Petr Comestor. Jsou známa ze zkratky C+M+B, psané 6. ledna spolu s datem svěcenou křídou na dveře. Někteří badatelé uvádějí jiný možný původní význam zkratky, a to požehnání "Christus mansionem benedicat" - "Kristus ať žehná příbytek". Katolická církev si v liturgickém kalendáři 6. ledna připomíná slavnost Zjevení Páně či Tří králů. Tříkrálovým svátkem končí západokřesťanské Vánoce a obvykle se odstrojuje vánoční stromeček.