Zprávy | Z archivu rubriky


Kvóty pro opakované využití obalů se po vstupu České republiky do Evropské unie pravděpodobně ještě zvýší. Řekla to náměstkyně ministra životního prostředí Eva Tylová. Podle ní by s tím měli počítat výrobci obalů, jimž se nyní podařilo snížit tyto kvóty lobbováním v parlamentu při schvalování zákona o obalech. Zavedení vyšších kvót obsahuje návrh směrnice Evropské unie, která by měla být přijata v příštím roce. Kvůli ní bude nutné novelizovat zákon o obalech, s nímž Senát vyslovil souhlas v úterý. Podle zákona se má recyklace v příštím roce týkat deseti procent plastových obalů, 30 procent papírových obalů, 32 procent skleněných obalů a 11 procent kovových obalů. Pokud zákon podepíše prezident, v roce 2005 by podle něj měla recyklační kvóta dosáhnout pro plasty 15 procent, pro papír 45 procent, pro sklo 80 procent a pro kovy 25 procent. Navrhovaná směrnice ale zvyšuje kvóty například u plastových obalů na 30 procent a u papírových na 70 procent, uvedla náměstkyně. Senátní výbor pro evropskou integraci neúspěšně navrhoval, aby horní komora v zákoně zrušila snížení daně z přidané hodnoty na skleněné obaly z 22 na pět procent. Výbor se obává, že toto snížení by mohlo vést k otevření již uzavřené kapitoly "daně" s Evropskou unií. Ministerstvo zahraničí je jiného názoru. Daň na skleněné obaly se bude muset zvýšit až v okamžiku přistoupení Česka k unii, jejich výrobci by pak měli být zvýhodněni jiným způsobem v souladu s právem Evropské unie, uvedla Tylová.

Proti další integraci evropského kontinentu se v Evropském parlamentu vyslovil předseda české Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus. Jeho projev ostře kontrastoval jak s promluvami čelných poslanců Evropského parlamentu, tak předsedů parlamentů ostatních kandidátských zemí. Klaus se vyslovil pro to, aby příští mezivládní konference, jež bude rozhodovat o budoucí podobě Evropské unie, "zastavila plíživé tiché sjednocování" kontinentu. Volal po zachování role národních parlamentů v kontrastu k "automatickému posilování" Evropského parlamentu. Český politik připomněl, že proces silnější integrace začal před deseti lety dojednáním maastrichtské Smlouvy o Evropské unii, a usoudil, že je načase ho zabrzdit. "Má odpověď je relativně jasná a prostá - musíme zastavit pohyb od mezivládního přístupu k nadnárodnímu, musíme začít obracet některé trendy a tendence poslední dekády. Pokud se nemýlím, sílí v Evropě konsenzus v tomto smyslu." Ohradil se také proti "zneužívání" teroristických útoků z 11. září jako záminky pro "plíživé poevropšťování obranné a bezpečnostní politiky". Odmítl odstavec v návrhu usnesení, kde se o tom píše, a usoudil, že tyto snahy odvádějí pozornost od skutečných kořenů terorismu. Klaus promluvil na každoročním zasedání předsedů parlamentů kandidátských zemí, které pozvala šéfka Evropského parlamentu Nicole Fontaineová. Dnešní debata se týkala budoucnosti Evropské unie, ve čtvrtek se bude pokračovat diskusí o procesu rozšíření unie.