Zprávy | Z archivu rubriky


Současná jaderná energetika patří podle ekologického sdružení Zelený atom mezi nejúčinnější technická řešení s jejichž pomocí může lidstvo odvrátit katastrofu z globálního oteplování planety; to je důsledkem obrovské produkce oxidu uhličitého a dalších tzv. skleníkových plynů. Sdružení se sídlem v Plané na Tachovsku to uvádí v otevřeném dopise rakouským odpůrcům Temelína. "Vážení sousedé, byli bychom opravdu velmi rádi kdybyste se na jadernou elektrárnu Temelín dokázali podívat z tohoto globálního pohledu, což by zcela jistě znamenalo zastavení blokád a podobných protestů, které nic nevyřeší, ba naopak jenom zhoršují naše vzájemné vztahy," zdůrazňují členové sdružení. "K vašim obavám o bezpečnost Temelína lze pouze dodat, že nikdo na světě nemůže mít větší zájem na bezpečnosti této elektrárny než my, Češi. Jsme pevně přesvědčeni, že náš Státní úřad pro jadernou bezpečnost dělá vše pro to, aby Temelín byl tou nejbezpečnější atomovou elektrárnou," uvádějí v závěru otevřeného dopisu. Podle Jana Teplíka představitelé sdružení předali text dopisu v němčině zástupcům Hornorakouské platformy proti jadernému nebezpečí a (rakouského) Spolku Stop Temelín. Využili k tomu sobotní demonstraci na hraničním přechodu Wullowitz - Dolní Dvořiště. Občanské ekologické sdružení Zelený atom se sídlem v Plané na Tachovsku registrovalo Ministerstvo vnitra ČR letošního 7. května. Jeho hlavním posláním je organizace osvětových akcí, které by měly upozorňovat na rizika takzvaného skleníkového efektu a možnostech řešení, jež nabízí jaderná energetika. Členové sdružení spolupracují s odborníky z České nukleární společnosti a občanským sdružením Jihočeští taťkové.

Do konce tohoto týdne ukončí pracovníci Jaderné elektrárny Temelín kontrolu zařízení prvního bloku a znovu nastartují reaktor. Podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře bude potom spouštění bloku pokračovat dalšími testy etapy s výkonem reaktoru do 75 procent, která bude trvat ještě asi 10 dnů. První blok odstavila obsluha kvůli netěsnosti u jednoho z čerpadel v noci na 1. listopadu. Svou práci na jihočeské elektrárně zahájila již 18. mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), jejímž úkolem je opakované posouzení souboru bezpečnostních otázek projektu reaktoru VVER 1000. Mise, kterou tvoří 11 odborníků z Francie, Německa, Velké Británie, Španělska, Bulharska a pozorovatel z Rakouska, v Temelíně začala vstupním jednáním. Experti MAAE budou mimo jiné posuzovat také technická řešení, která jsou v poslední době zpochybňována odpůrci elektrárny z Rakouska a Německa. Mezi ty patří například údajně nedostatečné zajištění souběžných vedení vysokotlakých potrubí po průchodu pevnou obálkou reaktoru či nevyjasněná funkčnost bezpečnostních pojistných ventilů parogenerátoru při průtoku směsi páry a vody. Zástupci temelínské elektrárny však argumentují tím, že souběh vysokoenergetického potrubí řeší společnost ČEZ podle amerických norem umístěním zpevňujících omezovačů švihu. Tento způsob technického řešení lze podle nich najít i ve Francii a Velké Británii.