Archiv: Společnost | Menšiny


Síť ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu bude bojovat proti věkové diskriminací v zaměstnání a propagovat mezigenerační solidaritu vedoucí ke zlepšení postavení starších lidí ve společnosti. Zapojilo se do ní zatím šestnáct osobností včetně ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové, herečky Táni Fischerové, veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové nebo předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Novou ambasadorskou síť představila organizace Alternativa 50+. Například Fischerová se k těmto aktivitám připojila, protože společnost, která se špatně chová ke starým lidem, podle ní nemůže přežít. Na tyto problémy upozorňuje dlouhodobě.

Podle socioložky Nikoly Šimandlové není pochyb o tom, že věková diskriminace především při náboru do zaměstnání existuje, mimo záznam a anonymně to mnohdy přiznávají i personalisté. Samotní padesátníci vnímají svůj věk jako hlavní důvod, proč mají problém najít práci. Problém se stupňuje, pokud mají více znevýhodnění, například se jedná o ženy nebo o lidi vracející se do pracovního procesu po péči o blízkou osobu. Ekonomka Ilona Švihlíková, která je také jednou z ambasadorek, v rámci své aktivity může například vyčíslit ekonomické ztráty způsobené vyčleňováním určitých skupin. Čerpá také z vlastních zkušeností získaných v organizaci Alternativa zdola, kterou založila. "Zjistila jsem, jak skvěle fungují věkově namíchané kolektivy," řekla.