Archiv: Společnost | Krimi


Ústavní soudci nevyhověli Okresnímu soudu v Pardubicích, který je žádal o upřesnění výkladu pojmu rasová perzekuce v zákonu o mimosoudních rehabilitacích. Pojem může být důležitý ve sporu o vydání mobiliáře zámku Opočno na Rychnovsku. Potomci posledního majitele z rodu Colloredo-Mansfeld totiž tvrdí, že o zámek a jeho vybavení přišli kvůli rasové perzekuci ze strany nacistů. Okresní soud se teď musí vrátit ke sporu o mobiliář. Pardubičtí soudci mínili, že Ústavní soud v minulosti přišel se dvěma výklady nacistické rasové perzekuce, které si navzájem odporují. Požadovali proto, aby ÚS výklad sjednotil, nebo jeden ze starších nálezů zrušil. "Soud si je vědom závažnosti svého postupu. Je si vědom, že mu žádný zákon neumožňuje podat návrh na zrušení ústavního nálezu," napsali pardubičtí soudci, kteří se prý necítí kompetentní vybrat jeden z výkladů. Doufali, že i když Ústavní soud návrh na zrušení z formálních důvodů odmítne, tak alespoň doplní, který ze svých starších nálezů mají upřednostnit. Nejasnosti prý prodlužují soudní řízení a oddalují konečné rozuzlení.

Soudce zpravodaj František Duchoň ovšem v posledních dnech vynesl stručné usnesení, jímž návrh pouze odmítl pro neoprávněnost navrhovatele. "Soud může podat pouze návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu nebo jednotlivých ustanovení. Možnost podat návrh na zrušení nálezu Ústavního soudu zákon vůbec nezná," uvedl v usnesení Duchoň.