Archiv: Příroda | Počasí


Ve Vídni se v pondělí sešli na sympoziu vědci z různých zemí, kteří sdílejí kritické postoje českého prezidenta Václava Klause k převládajícím názorům na klimatické změny ve světě. Klaus, který je na soukromé návštěvě Vídně, se sympozia rovněž účastnil a vystoupil v Hayekově institutu s projevem na téma Klimatické změny a udržitelný rozvoj. Zatímco většina expertů poukazuje na citelné oteplování naší planety, které je podle nich do značné míry způsobeno nezodpovědným chováním člověka, Klaus považuje zvýšení globálních teplot v historickém porovnání za velmi malé a jeho dopady na naši společnost za zanedbatelné.

Někteří z přítomných vědců, kteří se ještě před zahájením sympozia zúčastnili tiskové konference, kritizovali závěry Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Fred Singer z Virginské univerzity pak výslovně připomněl návrh českého prezidenta, který nedávno na zasedání VS OSN vyzval k tomu, aby vývoj klimatu nebyl studován jen v rámci IPCC, ale i v další nezávislé skupině. Právě tento přístup považují účastníci sympozia za klíčový, protože podle jejich názoru jsou závěry IPCC nesprávné. Singer například zdůraznil, že tříletý výzkum skupiny, kterou vede, dospěl na základě v podstatě stejných faktů jako IPCC k odlišným a někdy zcela protichůdným závěrům. Zejména pak konstatuje, že nynější změny klimatu nejsou důsledkem činnosti člověka, ale vlivu přírodních faktorů.