Archiv: Kultura | Výtvarné umění


Ve sklepních prostorách Českého centra Praha byla zahájena panelová výstava přibližující život a dílo skladatele Antonína Dvořáka formou komiksu. Koncepce výstavy reflektuje komiksovou knihu Antonín Dvořák autorky Renáty Fučíkové. Výstava určena při příležitosti 110. výročí Dvořákova úmrtí pro prezentaci v zahraničí se po premiéře v Rakousku přesouvá do Nizozemska, se zastávkou v České republice do 11. června. Výstava doplňuje sérii hudebních událostí ve vybraných městech v rámci projektu Rok české hudby. Její vznik je inspirován komiksovou knihou, v níž autorka využívá k popisu Dvořákova života formu komiksové biografie, která pomocí 300 obrázků osvětluje nejdůležitější události skladatelova života, osoby, s nimiž se setkal, místa, pro která komponoval. Spolu s obrázky tvoří výstavní soubor také ilustrace k Dvořákovým nejznámějším dílům: Slovanské tance, Te Deum, Rusalka a Z Nového světa. Výstava byla doposud prezentována v Sofii a ve Vídni. Kniha s názvem Antonín Dvořák je v anglické verzi. Základní složkou výstavy je 42 panelů doplněných o čtyři vysoké, oboustranně potištěné panely. Jejich potisk tvoří rastr portrétů fiktivních posluchačů Dvořákovy hudby, například intelektuál, šlechtic z 19. století, černošská služka, stařenka, hippie, japonské dítě, kosmonaut nebo mimozemšťané, a dále portrétní fotografie skladatele: portrét z dětství, mladších let, zralých let a v den úmrtí. Návštěvník se může osobně seznámit i se skladatelovým rukopisem, jeho různorodostí v jednotlivých etapách umělcova života, se složitostí notového zápisu. Jedná se o vůbec první komiksové ztvárnění života a díla Antonína Dvořáka a na něj navazující panelovou prezentaci.