Archiv: Kultura | Výtvarné umění


Obvodní soud pro Prahu 5 udělil bývalému řediteli Galerie Středočeského kraje (GASK) Janu Třeštíkovi čtyřměsíční podmíněný trest s odkladem na 1,5 roku. Muž vydal osvědčení k vývozu Picassova obrazu Sedící žena do zahraničí, přestože k tomu neměl pravomoc. Podle prvoinstančního soudu se tak účastnil pokusu dílo nelegálně vyvézt. Třeštík svoji vinu od počátku odmítá. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i Třeštík si ponechali lhůtu na možné odvolání. Muž si stojí za tím, že nevěděl o tom, že nemá oprávnění k vydání osvědčení. "Trvám na tom, že žádný úmysl cokoli porušit tam nebyl. A to je klíčová věc celého případu," prohlásil po skončení jednání Třeštík.

Obžaloba bývalého ředitele GASK vinila z toho, že se úmyslně podílel na nelegálním vývozu obrazu. Podle státní zástupkyně Zuzany Čapkové také porušil památkový zákon. Obraz je totiž kulturní památkou a osvědčení k jeho vývozu může vydat jen Národní galerie a Moravská galerie v Brně. Soudce Jan Šott však Čapkové ve všem za pravdu nedal. Třeštík podle něj porušil předpisy o oběhu zboží ve styku s cizinou. Vydal totiž osvědčení k vývozu obrazu, podepsal ho a dal na něj razítko. Neprokázalo se však, že by věděl o tom, že není oprávněn to udělat. Ve smlouvě totiž nebyl o napsáno, že jde o kulturní památku. Podle soudce však Třeštíka jeho neznalost nezbavuje viny.