Archiv: Kultura | Literatura


Přibližně 550 let je starý čerstvý přírůstek sbírek Národní knihovny (NK). Gutenbergova odpustková listina patří k vůbec nejstarším tiskům na světě. Knihovna za něj zaplatila 250.000 korun biskupství plzeňskému, které spravuje knihovnu v Chebu, kde byl tisk objeven. Posloužil k podlepení vnitřní strany desek jedné z knih jako takzvané přídeští. "Tisk datovaný rokem 1454 vyrobil Johann Gutenberg v dílně ve své rodné Mohuči a na světě se do dneška dochovalo pouze pár desítek exemplářů, které jsou uloženy ve sbírkách v Dánsku, Francii, Německu, Nizozemsku, USA, Švýcarsku, Vatikánu a Velké Británii," řekla ČTK Eva Štanská z tiskového oddělení NK.

NK srovnává význam objevu se získáním fragmentu latinského překladu Dalimilovy kroniky, za kterou stát letos zaplatil více než deset milionů korun. Výjimečnost objevu odpustkové listiny podle ředitele NK Vlastimila Ježka dokládá fakt, že jde teprve o druhý tisk z proslulé dílny, který se nachází v Česku. Prvním byl list ze slavné Gutenbergovy Bible, jenž je také uložen ve sbírkách NK. Byl tam objeven v polovině 20. století rovněž na přídeští novější knihy. "Součástí knihovny v Nostickém paláci byl sice kompletní iluminovaný exemplář Gutenbergovy Bible, ale na počátku 19. století se odtud za záhadných okolností ztratil a dnes je chloubou Huntingtonovy knihovny v San Marinu," uvedl Ježek.

Odpustkové listiny vznikly kvůli strachu křesťanského světa z turecké expanze. Na období od května 1452 do dubna 1455 papež Mikuláš V. povolil prodej odpustků ve prospěch obrany kyperského království proti Turkům. Listiny sloužily jako potvrzení o přijetí milodaru i jako záruka, že jejich majitel může dvakrát požádat kněze o udělení rozhřešení, a byly po tisících opisovány.