Archiv: Historie | Komunismus


Na iniciativu kubánského disidenta Oswalda Payá, jenž nedávno představil program nenásilného přechodu Kuby k demokracii, upozornili tento týden v listu International Herald Tribune (IHT) bývalý český prezident Václav Havel a někdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Projekt s názvem Programa Todos Cubanos (Program pro všechny Kubánce) podle nich představuje "výbornou cestovní mapu" pro Kubu. Havel a Albrightová připomněli, že program vzešel z diskuse mezi 12.000 Kubánci žijícími na ostrově i v zahraničí.

Program pro všechny Kubánce je rozšířením kubánského opozičního Projektu Varela, což je obdoba někdejší československé Charty 77. Tuto petici, požadující mimo jiné svobodné volby, svobodu projevu, podnikání a propuštění politických vězňů, podepsalo k dnešnímu dni již 25.000 Kubánců. Asi 50 lidí však bylo kvůli podpisu uvězněno, uvedli Havel s Albrightovou ve čtvrtečním vydání IHT. Kubánská ústava přitom zaručuje, že již 10.000 podpisů stačí na to, aby občané mohli předložit petici parlamentu.

Sám Payá měl v květnu dostat čestný doktorát na americké Kolumbijské univerzitě, režim diktátora Fidela Castra mu však neumožnit vycestovat. Stalo se tak týden poté, co byla Kuba zvolena do nové Rady OSN pro lidská práva. Den po zvolení Kuby do rady představil Payá Program pro všechny Kubánce, jenž mimo jiné zaručuje Kubáncům právo na svobodné vyznání a svobodu projevu, včetně práva kritizovat vládu. Program také počítá se svobodou cestování, soukromého vlastnictví a podnikání. Dokument o 170 stranách zdůrazňuje čestné volby a začlenění Kubánců žijících nyní v zahraničí do kubánské společnosti.

"My jsme usilovali o zrušení utiskující totality, komunistického systému, a chápeme význam solidarity obyvatel ostatních zemí s kubánskými demokraty," napsali Albrightová s Havlem, jenž se za kubánské disidenty dlouhodobě zasazuje. Payá a jeho Křesťanské hnutí za osvobození (MCL) podle nich mezinárodní podporu zvlášť a naléhavě potřebují.

V pěchotním srubu K-S 14 U cihelny u Králík na Ústeckoorlicku se 1. srpna veřejnosti otevře výstava nazvaná Zločiny komunismu - Lidé proti lidem. Podle ředitele Muzea československého opevnění Richarda Sichy představí nezvyklé exponáty mapující události po komunistickém převratu v roce 1948 a perzekuci politických vězňů včetně řeholníků. Na přípravě výstavy s muzeem spolupracoval Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, Národní archiv v Praze, Kabinet dokumentace a historie vězeňství Vězeňské služby ČR a Hornické muzeum v Příbrami. "Návštěvníci se budou moci seznámit s politickými procesy a stalinskou justicí v Československu. Bude možnost zhlédnout autentické dokumenty z procesů s doktorkou Miladou Horákovou, s církevními představiteli a další případy. Vystavené budou i méně známé fotografie železné opony, dokumenty o strukturách Státní bezpečnosti, odposleších a způsobu práce orgánů tehdejšího ministerstva vnitra," uvedl Sicha.

Expozice mapuje rovněž tábory nucených prací v 50. letech, komunistická vězení a tresty smrti. Dokumenty i exponáty budou doplněny stručnými komentáři v autentické podobě. "Regionálně nejzajímavější je zveřejnění dokumentů o Centralizačním klášteře v Králíkách až do jeho zrušení a převedení pod Českou katolickou charitu. Návštěvníci si budou moci přečíst hlášení zmocněnců tehdejšího Úřadu pro věci církevní z Králík využívané Státní bezpečností v Hradci Králové a informace o zneužívání internovaných řeholníků v zemědělství na Králicku," doplnil Sicha.

V bunkru si bude možné prohlédnout odposlechové zařízení z 50. let, pomůcky a předměty agentů chodců, imitace samotky, takzvané korekce, a vyšetřovny StB s dobovou záznamovou technikou z 50. let. Příchozí uvidí i zákon na ochranu lidově demokratické republiky a zákon o Státním soudu s podpisem Klementa Gottwalda a představitelů tehdejší moci, zápisy z porad ministra spravedlnosti z 50. let z přípravy politických procesů, oprátku z let 1949 až 1954 či zbraně využívané jednotkami SNB a ostrahou táborů nucených prací. Výstava bude přístupná po celý srpen od 08:00 do 17:00, v dalších měsících jen o víkendech v témže rozsahu. Expozice je součástí prohlídky srubu s průvodcem.