Archiv: Historie | Archeologie


Významné archeologické naleziště na místě zvaném Kratiny mezi Víceměřicemi a Němčicemi nad Hanou na Prostějovsku by mělo být zapsáno na seznam kulturních památek. Ministerstvo kultury zahájilo v těchto dnech příslušné řízení na návrh Akademie věd ČR. Ta jej zdůvodnila tím, že v lokalitě bylo již ve druhém století před naším letopočtem velké středisko keltského osídlení. ČTK to řekl zástupce olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu Václav Burian. V minulosti se zde našly doklady špičkové řemeslné výroby a mincovnictví z takzvaného laténského období a také důkazy obchodních kontaktů tehdejších obyvatel s nejrůznějšími evropskými regiony. "Vzhledem ke strategické poloze na vyvýšeném místě a rozloze více než 40 hektarů archeologové předpokládají, že se jednalo o oppidum, opevněné sídliště. Je tedy pravděpodobné, že zem ukrývá i pozůstatky obranných prvků," poznamenal Burian.

Naleziště u Víceměřic je známo od roku 1892, kdy zde byla objevena stříbrná původně starořecká mince pocházející z území dnešního jižního Maďarska. Další nálezy, především úlomky keramiky, pocházejí ze začátku 20. století. Největší počet objevů však přinesly výzkumy archeologů a hledání amatérských zájemců o historii v posledních letech. Našly se zde nejen mince ze starého Řecka, Říma a dokonce Egypta, ale také nástroje na výrobu vlastních stříbrných mincí, jichž bylo také asi 250 vykopáno. Vykopány byly i pozůstatky výroby bronzu, skleněných korálků, nástroje, ozdoby, opasky a zbraně z bronzu a železa.