Archiv: Ekonomika | Práce


Ústavní soud (ÚS) snížil kontrolní pravomoc odborů, omezil výhody největších odborových organizací a posílil zaměstnanecké rady. Soudci pozměnili 11 ustanovení zákoníku práce. Částečně tak vyhověli návrhu pravicových poslanců a senátorů. Změny vstoupí v platnost dnem zveřejnění nálezu ÚS ve sbírce zákonů, tedy asi za dva týdny. I po verdiktu platí například to, že propuštění pracovníka musí podnik projednat s odbory. Zákoník prosadila těsně před volbami 2006 i přes prezidentovo veto levice. Poslanci nynějších vládních stran a pravicoví senátoři podali proti normě dva návrhy k Ústavnímu soudu, požadovali zrušení či změnu asi 30 ustanovení. "Uspěli jsme v těch nejdůležitějších bodech. Snaha odborů udržet si zde postavení, které měly za komunismu, není slučitelná s demokratickým právním státem," řekl poslanec Marek Benda (ODS), jenž u soudu vystupoval jako zástupce kritiků normy.

Nález kritizuje místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Marcela Kubínková. "Je to na politickou objednávku. Ústavní soud se stává kolbištěm pro soupeření politických stran, tak by tomu být nemělo," uvedla. Nižší vliv odborů se podle ní projeví v horším postavení zaměstnanců. Ústavní soud rozhodl mimo jiné o tom, že když se odboráři z různých svazů na jednom pracovišti navzájem nedohodnou, nemusí zaměstnavatel uzavírat kolektivní smlouvu s nejsilnější odborovou organizací. Nižší jsou kontrolní kompetence odborů. Podle dosavadního zákoníku kontrolovaly dodržování všech pracovněprávních předpisů v podnicích. Odboráři od nynějška nemohou zastavit výrobu, když mají pocit, že ohrožuje pracovníky.