Vznik Československa 28. říjen 1918 - Den vzniku samostatného Československa

Dne 28.října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.

Historické souvislosti

Václavské náměstí 28.10.1918Václavské náměstí 28.10.1918 Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj. Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. Počáteční snaha českých politiků o prosazení samostatnosti byla hned v zárodku potlačena represemi a tak se česká politika víceméně odmlčela. Jedinou skutečnou "válku proti centrálním mocnostem" vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek příznivců, kteří pod vedení Edvarda Beneše vytvořili tajnou organizaci Mafie. Svůj významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru novináři, herci a spisovatelé.

28.říjen 1918 - dav u Národního divadla28.říjen 1918 - dav u Národního divadla V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R. Štefánik pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova. České veřejné mínění radikalizovalo teprve až na počátku roku 1917. Velký vliv na tuto situaci měl tzv. Manifest českých spisovatelů, který v květnu koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav Kvapil. Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí.

Odstraňování německých nápisůOdstraňování německých nápisů V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou situaci byla vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik republiky. Během převratu byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů.

Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.

Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný.

Rozloha První republikyRozloha První republiky Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.

 

Jaké byly další osudy "mužů 28. října"?

Alois RašínAlois Rašín Švehla, Rašín, Soukup, Stříbrný a Šrobár - tato jména spojuje jedno datum: 28. říjen. Tito politici stáli v roce 1918 v čele převratu, jehož výsledkem byl vznik Československa. ... Pokračování

Významné "První osobnosti" První republiky

1. prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk

1. premiérem byl Karel Kramář

1. ministrem financí byl Alois Rašín

1. ministrem zahraničí byl Edvard Beneš

1. ministrem vojenství byl Milan Rastislav Štefánik


 

Fotogalerie

V loňském roce proběhly oslavy 90. výročí vzniku Československa. Jejich součástí byly i výstava v Národním muzeu s názvem Republika a vojenská přehlídka v pražských Dejvicích.

Před 28. říjnem 1918...

Jak vypadala situace před 28. říjnem 1918 zjišťovala ve svém příspěvku Martina Bílá v rozhovoru s historikem Lubošem Velekem... ... Pokračování


Datum Nadpis
17.01.2016 Ke 100.výročí ČSR by se mohlo stoupat na rozhledny s vlajkou
29.10.2015 28. října proběhly v řadě míst demonstrace
28.10.2015 Rektoři položili květiny u sochy TGM, na Hrad večer nepůjdou
28.10.2015 Pamětník 1.republiky: Tehdy oslavami 28.10. všichni žili, dnes ne
28.10.2015 Politici v čele se Zemanem si na Vítkově připomněli vznik státu
27.10.2015 Kvůli oslavám vzniku Československa bude uzavřen celý Hrad
27.10.2015 Premiér položí květiny u pomníku TGM
27.10.2015 V katedrále sv. Víta proběhne ekumenická bohoslužba za vlast
25.09.2015 Senát ke dni státnosti ocenil 17 osobností
18.08.2015 Zeman není proti přímému přenosu slavnosti 28. října
Všechny související články

Doporučujeme

Související články

Více

Aktuální relace