Karel Jaromír Erben

Erbenovo dílo

Erben byl významným českým básníkem a dramatikem, představitelem literárního romantismu. Byl také velkým milovníkem české historie a folkloru a vydal i několik pohádek. Autor sice jen jediné sbírky stále fascinuje svými fantastickými příběhy s prvky horou či thrilleru. Klasické verše z jeho Kytice či jeho pohádek jsou i dnes, téměř po 200 letech, stále populární.

Těžiště svého odborného zájmu Erben spatřoval ve vydávání folklórních materiálů, především českých lidových písní. Srovnával jejich varianty a vyhledával mezi nimi text, který nejlépe odpovídal předpokládanému původnímu tvaru. Na písně se díval jako na zpívané texty, přihlížel proto i k nápěvům, které rovněž vydával. Erben neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád. Stěžejním tématem jeho básní je opakují se motiv viny a trestu.

K jeho sběratelské činnosti je vhodné dodat, že sbíral lidové písničky, říkadla a pohádky pouze z Čech, nikoli na Moravě.

 

Vydané sbírky lidové a vlastní tvorby:

  • Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)
  • Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (1869)
  • Kytice z pověstí národních - poprvé vydána roku 1853, rozšířené vydání roku 1861. Jediná sbírka básní, kterou vydal. Podkladem pro Kytici jsou staré české lidové báje, v baladách se neustále opakuje téma viny a trestu.
  • Prostonárodní české písně a říkadla (1864)
  • České pohádky
Zpět