Vláda ve středu projedná přípravu Investičního plánu ČR

Vláda ve středu projedná přípravu Národní investiční strategie. Ta má v budoucnu určovat investiční potřeby resortů, požadavky na státní rozpočet, zdroje kohezní politiky a formu získání nových finančních zdrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Dokument by mohl například umožnit jednodušší kombinaci financování dálnic ze státních, soukromých a evropských peněz. Příprava strategie souvisí s aktivizací ČMZRB jako národní rozvojové banky.

Cílem strategie je popis finančního rámce při realizacích velkých investičních projektů, na které nejsou toho času prostředky ve státním rozpočtu. Zapojení peněz z evropských fondů sníží náklady a požadavky na státní rozpočet.