Řád se domáhá vydání obrazů z Národní galerie

Soud ve středu začal projednávat žalobu, jíž se církev domáhá vydání několika děl ze sbírek Národní galerie v Praze. Řád sv. Jana z Boha (Milosrdní bratři) požaduje po galerii čtyři obrazy ze 17. století, které mu galerie v rámci restitucí odmítla vydat. Během soudního jednání se zástupci řádu i Národní galerie dohodli, že se kauza bude řešit mimosoudně. Na dohodu dostaly obě strany lhůtu tři měsíce.