Památkáři ocenili záchranu a obnovu kostelů a kaplí

Národní památkový ústav (NPÚ) ocenil významné loňské počiny v oblasti památkové péče. Ve všech čtyřech kategoriích porota ocenila zásahy a péči spojené se sakrálními stavbami. Cenu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) dostaly obnova kostela v Úštěku, objev roubené konstrukce v kapli v Odrách, záchrana kostela v Horním Maršově a zpřístupnění rotundy sv. Václava v Praze. Záchranu raně středověké rotundy v objektu Karlovy univerzity vybrali jako nejzajímavější také lidé v on-line hlasování. Na zámku Bučovice, kde se ceny předávaly, byl osobností památkové péče vyhlášen Brit Ian Kennaway. Muže, který českým památkářům pomáhal od počátku 90. let, nedávno ocenilo také české ministerstvo kultury. Ceny Patrimonium pro futuro se udílejí od roku 2014. NPÚ jimi vyzdvihuje příklady dobré péče o kulturní památky nejen ve vlastnictví státu, ale i v rukou soukromníků.