Odborníci: Dětská paliativní péče je v ČR špatně dostupná

Dětská paliativní péče je podle odborníků na většině míst Česka nedostupná. Péče, kterou by podle odhadů potřebovaly asi 2000 dětských pacientů, také není systémově financována. Novinářům to řekly primářka dětského oddělení nemocnice Hořovice Mahulena Mojžíšová a lékařka dětské kliniky v motolské nemocnici Lucie Hrdličková. Podle Hrdličkové se odborníci shodují na pěti bariérách dětské hospicové péče, které vedou k celkové nekoncepčnosti systému. Problémem je mimo jiné nedostatek informací pro laickou i odbornou veřejnost, omezená dostupnost péče a také financování. Rodiny s nemocnými dětmi se často dostávají do sociální izolace, potýkají se i s finančními problémy, protože jeden z rodičů většinou musí opustit zaměstnání a zůstat doma s dítětem. V ČR existují jen čtyři organizace, které zajišťují dětskou hospicovou péči v domácím prostředí, a to v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. Jejich služby nejsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění. Lůžková hospicová péče pro dětské pacienty podle Mojžíšové neexistuje vůbec.