Moravské zemské muzeum vystavilo venuši a další unikáty

Cenné svědectví o duchovním životě pravěkých lidí, Venuši z Hlubokých Mašůvek, mimořádně vystavilo Moravské zemské muzeum v Brně. Kromě světoznámé sošky nalezené Františkem Vildomcem, bez jejíž fotky se obejde málokterá publikace o mladší době kamenné, si lidé prohlédnou také její méně známou "starší sestru".

Komorní výstava v Dietrichsteinském paláci vznikla u příležitosti 200. výročí muzea a představuje soubor cenných předmětů z fondů archeologického ústavu. "Vybírala jsem tak, aby pro každé období bylo ve výstavě něco unikátního," řekla novinářům vedoucí archeologického ústavu Alena Humpolová. Vedle vitríny s venušemi lidé najdou ukázky bronzových prací - nejmenší z nich je evropským unikátem z hlediska uměleckého ztvárnění zvířecí plastiky. Jde o stylizovanou figurku koně nalezenou v žárovém hrobě z pozdní doby bronzové v Brně-Obřanech. Dalším unikátem je náholenice objevená u Kuřimi na Brněnsku, jediný doklad tohoto typu zbroje z doby bronzové v českých zemích. Posledním unikátem je soubor bronzových kování, původně zdobily dřevěnou nádobu z keltského pohřebiště porušeného stavbou nákladního nádraží v Brně-Maloměřicích v roce 1941. Archeologové tvar nádoby podle kování rekonstruovali, lidé si tedy mohou prohlédnout, jak nejspíš vypadala.