Ministerstvo zakázalo vlastníkům lesů těžbu dřeva

Ministerstvo zemědělství dočasně zakázalo všem vlastníkům lesů v zemi těžbu dřeva. Je podle něj třeba zpracovat dříví z větrných kalamit a dřevo napadené kůrovcem. Nařízení se vztahuje na těžbu smrků a borovic. Výjimku z něj mají lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. Opatření by mělo vést k rychlejšímu zpracování dřeva, které je už vytěženo a leží na odvozních místech nebo ve skladech pil. Lesy ČR rozhodnutí ministerstva o zákazu těžby přivítaly, těžbu jehličnatého dřeva již zastavily. Podnik také posunul miliardový tendr na lesní práce.