Ministerstvo chce zavést hromadné žaloby k úspoře nákladů řízení

Ministerstvo spravedlnosti chce zavést do českého právního řádu možnost hromadných žalob. Jejich princip spočívá v tom, že velké skupiny lidí se stejným nebo velmi podobným nárokem mohou uplatnit svá práva společně v jediném soudním řízení. Podle úřadu by to ušetřilo náklady na straně žalobců, žalovaného i státu. Věcný záměr zákona ministerstvo rozeslalo do připomínek, ČTK má materiál k dispozici.

Hromadné žaloby lze podávat ve většině evropských států, a to například u nároků, které vzniknou spotřebitelům nekalým či protiprávním jednáním podnikatelů, u nároků vzešlých z porušení práva životního prostředí nebo v pracovněprávních vztazích.