ČTÚ prověřuje, zda operátoři v létě správně účtovali roaming

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) prověřuje, zda operátoři skutečně účtovali od poloviny června všem zákazníkům v rámci roamingu stejné ceny jako při domácím volání. Reagoval tak na množící se dotazy a stížnosti uživatelů, kteří zjistili nesrovnalosti ve svém měsíčním vyúčtování. ČTK to řekl mluvčí ČTÚ Martin Drtina. ČTÚ doporučuje všem lidem, kteří po půlce června roaming využili, aby si ověřili, jaký tarif jim byl nastaven a jaká cena jim byla účtována. "V případě, že by účastníci měli za to, že jim byl nastaven nesprávný roamingový tarif a podle něho účtována nesprávná cena, mají právo tuto skutečnost u operátora reklamovat. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Nevyhoví-li poskytovatel podané reklamaci, je účastník oprávněn podat do jednoho měsíce u ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace," uvedl Drtina.