Brno získalo zlatou medaili v soutěži Evropských kvetoucích měst

Brno získalo zlatou medaili v soutěži Evropských kvetoucích měst Entente Florale Europe 2017. Mezinárodní odborná porota ocenila nejen kvalitu péče o zeleň a přírodu ve městě, ale také úroveň ekovýchovy, služeb pro turistický ruch či zapojení veřejnosti do projektů zlepšujících životní prostředí. Zástupci města si ocenění převzali v pátek večer ve slovinském městě Podčetrtek, kde se slavnostní vyhlášení konalo.

Soutěž Evropských kvetoucích sídel každoročně vyhlašuje organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP), což je nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu.