Sněmovna schválila postupnou deregulaci nájmů

Sněmovna v úterý schválila dlouho očekávaný návrh zákona o nájemném. Tato verze novely uvolňuje růst cen v letech 2007 - 2011 až o 14,2 procent ročně. Později by měla výši činží určovat dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. Opět však zákon vyvolal řadu nesouhlasných hlasů. Na co kritika poukazuje?

Ministr pro místní rozvoj Radko MartínekMinistr pro místní rozvoj Radko Martínek Zákon ve sněmovně prosadili poslanci vládní koalice, občanští demokraté a komunisté zákon nepodpořili. Norma získala hlasy 84 ze 165 přítomných poslanců. Majitelé domů návrh zákona o nájemném odmítají a považují ho za protiústavní. Odmítají ho i zástupci nájemníků.

Předkladatel novely ministr pro místní rozvoj Radko Martínek je přesvědčen, že zákon oběma stranám, jak nájemníkům tak i majitelům domů, poskytuje dostatečné jistoty.

"To znamená nebudou vystaveni eventuelním náhlým deregulacím, například z rozhodnutí soudu, také ta deregulace bude rozumná, sociálně únosná, majitelům to přinese to, že za 4 roky budou v normálním evropském standardu."

Majitelé domů si to ale nemyslí a tvrdí, že taková podoba zákona je opět protiústavní. Petr Doležal ze Sdružení majitelů domů říká:

"Ten návrh opět nerespektuje nález Ústavního soudu, který říká, že pronajímatel by neměl, a to ani dočasně, doplácet ze svého na nájemníky. A jelikož ekonomicky oprávněné náklady na bydlení, tj. neziskové nájemné, činí 50 Kč za m2 (v Praze to možná bude 60 Kč) a nejvyšší regulované nájemné je v Praze 35 Kč za m2, v Brně 27 Kč, tak je pochopitelné, že stále tento návrh nic neřeší. A neřeší tu hlavní věc, tj. svobodu uzavření nájemných smluv, protože všechny nájmy nejsou svobodně uzavřené, ale jsou to vlastně přežitky přídělového systému z dob minulého režimu."

Doležalovi nevyhovuje ani výše, jíž by podle novely měly nájmy dosáhnout v roce 2011. Sdružení majitelů domů očekává, že v Senátu zákon dozná významných změn. S těmi podle poslankyně Zdeňky Horníkové počítá i ODS.

"Občanské demokratické straně šlo především o narovnání vztahu mezi vlastníky a nájemníky a zrovnoprávnění těchto vztahů. Jednoznačně preferujeme smluvní volnost mezi vlastníky a nájemníky. A tady je myslím v Senátu možno očekávat posun v tom směru, jakým šel náš návrh."

Také poslankyně za US-DEU Táňa Fischerová s novelou zásadně nesouhlasí a při hlasování opustila sál. Její důvody jsou však jiné. Podle ní "je chybné, pokud se v návrhu vychází ze spekulativních cen. V Praze navíc už dnes nájemné stačí na reprodukci bytového fondu. To znamená, že majitelé domů vykazují mírný zisk," řekla Fischerová tisku. Podle ní zákon dává velkou moc majitelům domů a mj. přinese vylidnění některých částí Prahy.

Regulované nájemné se vztahuje na 750.000 bytů, což je zhruba pětina bytového fondu. Zákon ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.