Události Rok 2011 přinesl přísnější pravidla pro pobyt cizinců v České republice

04-01-2011 16:18 | Milena Štráfeldová

O povolení k pobytu v Česku musí od Nového roku cizinci žádat osobně, nikoliv v zastoupení. Poplatky je přitom přijdou na čtyřnásobek. Cizincům se prodraží i zdravotní pojištění, místo dosavadních pěti tisíc korun ročně zaplatí až 30 tisíc. Přísnější pravidla ale na druhé straně platí i pro české zaměstnavatele. Vyplývá to z novely cizineckého zákona. Na podrobnosti se Milena Štráfeldová zeptala ředitele odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáše Haišmana:

Stáhnout: MP3

Tomáš HaišmanTomáš Haišman Od roku 2011 platí přísnější pravidla pro pobyt cizinců v České republice. Cizinci i zástupci neziskových organizací koncem minulého roku proti tomu dokonce protestovali. Čím tedy novela cizineckého zákona zpřísňuje pravidla a proč?

"Já bych především polemizoval s tím slovem, že je přísnější. Ona je totiž poměrně hodně vyvážená, protože řadu nových práv novela přináší právě cizincům. A pokud je vůči někomu nepříznivá, a musím říct, že poměrně výrazně, tak jsou to deficity z minulosti. To znamená vůči těm, kteří zprostředkovávají, kteří se pohybují v šedé a černé zóně. A jsou to také ti zaměstnavatelé, popřípadě zprostředkovatelské agentury, kteří zneužívali práci cizinců."

To znamená, že například nařízení, že cizinec musí o povolení žádat osobně, má odstranit právě celou tu šedou zónu zprostředkovatelů?

"Jistě, a musím říct, že ty výhrady, které se vznášejí ze strany nevládních organizací, mi připadají poměrně zásadní ve vztahu k jejich vlastní existenci a jejich vlastní činnosti. To je přesně to pole, kde oni mohou nabídnout, a my bychom pravděpodobně i zaplatili některé služby, které by pomohly dosáhnout konečného cíle. To znamená, aby každý, kdo přichází v důstojných podmínkách s oprávněnou žádostí, byl vyřízen důstojně. Potřeba vyloučit zprostředkovatele, za které nehorázně platí právě cizinci, je ta potřeba, kterou jsme byli vedeni k osobní účasti. A musím říct, že v této souvislosti budeme asi velmi důslední."

Pojďme tedy konkrétně k tomu, co všechno se pro cizince mění?

Foto: Evropská komiseFoto: Evropská komise "Mění se toho hodně, protože ta novela je poměrně velmi zásadní. Řada věcí se nyní řídí jinými pravidly, nežli se řídila před 1. květnem, a kde mohly existovat právě ze strany cizinců určité pochybnosti. Druhé z těch nařízení, které je přímo účinné, nám ukládá zavést tzv. elektronické průkazy povolení k pobytu pro občany z třetích zemí. Má účinnost od 1. 5. a bude poměrně jednoznačným zásahem do vydávání osvědčení toho člověka na území ČR. Pak jsou tři směrnice, z nichž za výraznou pozornost stojí ta, které se říká sankční. Ta právě napomáhá i z komunitární úrovně k zavedení určitých pravidel do zneužívání cizinců zejména na pracovních trhu, popřípadě i v jiných sférách. Je tam zpřísnění povinností pro zaměstnavatele a zprostředkovatelské agentury, je tam i zpřísnění podmínek pro podnikání cizinců na území ČR. To zpřísnění je poměrně velmi jednoznačné prostě proto, že chceme, aby, pokud je někdo v Čechách jako cizinec zaměstnán, musel dokládat velmi pravidelně svůj příjem. Co je docela důležitou změnou proti minulosti, je úprava zdravotního pojištění. O té se teď hodně mluví. Je potřeba konstatovat, že i tato oblast by měla do jisté míry zpřehlednit zdravotní pojištění, respektive zdravotní péči poskytovanou cizincům."

Mohu se ještě na závěr alespoň krátce zmínit o speciální protikorupční lince? K čemu má sloužit?

"Protikorupční linka je jedno z opatření, které jsme zavedli v souvislosti s převodem nových agend na ministerstvo vnitra. To je převod dlouhodobých pobytů a tzv. dlouhých víz z policie na ministerstvo, konkrétně na náš odbor. Je to opatření, které by mělo do jisté míry preventovat problémy, o kterých se v souvislosti s cizinci často mluví, a to je korupce státních úředníků a zkorumpované prostředí, ve kterém jsou ti cizinci nuceni se pohybovat."

Více informací na internetové stránce ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Linkovací služby

Doporučujeme

Nejčtenější články

Další články vydání

Odtajnění bez překvapení

Josef Kubeczka

Vyrovnání s japonskou Nomurou kvůli Investiční a poštovní bance (IPB) nepřišlo český stát tak draho, jak by mohlo. Vyplývá to z materiálů...Více

Související články

Více

Z archivu rubriky

Více

Aktuální relace