"Husákovy děti" dělají Čechům radost

V Česku se konečně rodí více dětí. České republice přibylo během první poloviny letošního roku 2025 obyvatel. Důvody k přehnanému optimismu ale nejsou. Co se skrývá za fakty, které zveřejnil Český statistický úřad, zjišťovala Lenka Jansová.

Za to, že obyvatel České republiky přibylo, vděčíme hned několika skutečnostem. Zdaleka nejde jenom o vyšší porodnost. Jaký je hlavní důvod, vysvětlila Jana Bondyová z Českého statistického úřadu:

"Opravdu jenom kladné saldo zahraniční migrace. Letos to bylo 6 300. Jde především o dlouhodobé pobyty cizinců, to znamená pobyty na základě víza nad devadesát dnů. Přirozený přírůstek byl bohužel opět záporný."

Nějaké důvody k radosti Češi přece jenom mají...

"Ve věku vysoké plodnosti jsou ženy ze silných populačních ročníků ze 70. let. To se projevilo v tom, že se narodilo v prvním pololetí o 2 200 dětí více než v předcházející půlce roku. Zčásti na to má samozřejmě ještě vliv to, že se zvyšuje průměrný věk matek, které mají první dítě."

Jaký je v současné době průměrný věk prvorodičky?

"U nás je to 26 let."

Co čeká obyvatele České republiky do budoucna? Bude jich pořád přibývat?

"Obávám se, že ne, protože porodnost se déledoběji drží na nízké úrovni a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by trvalejší obrat k lepšímu nastal."

I přes mírný nárůst patří Česko stále k těm zemím, kde se rodí nejméně dětí. Navíc se jich stále víc rodí mimo manželství a dlouhodobě se hovoří dokonce o krizi české rodiny.