Události Češi v zahraničí se do neděle mohou zapsat do volebního seznamu

27-08-2009 15:41 | Peter Gabaľ

Ve dnech 9. a 10. října 2009 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny. Již potřetí v nich bude možné hlasovat nejenom na území České republiky, ale také na zastupitelských úřadech v zahraničí. Podmínkou je však buď voličský průkaz anebo včasné zapsání se do zvláštního seznamu voličů. A na to zbývá už jen několik dní. Lhůta totiž vyprší v neděli.

Stáhnout: MP3

Registrace ve zvláštním seznamu vedeném u příslušného zastupitelského úřadu v zahraničí je vhodná zejména pro ty občany České republiky, kteří pobývají v zahraničí dlouhodobě nebo trvale. Platná zůstává registrace lidí, zapsaných v předešlých volbách, pokud nepožádali o vyškrtnutí ze seznamu. Úřady však doporučují si svůj zápis telefonicky ověřit. Dosud neregistrovaní voliči se mohou zapsat do 30. srpna, což je už tuto neděli. Zastupitelské úřady budou pracovat i o víkendu, potvrdil nám mluvčí ministerstva zahraničních věcí Milan Řepka: "Naše zastupitelské úřady budou pracovat jak v sobotu 29. srpna, tak i v neděli 30. srpna, a to v době od 8.00 do 16.00 hodin. Bude zajištěn chod zastupitelského úřadu tak, aby občané mohli podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů. Víkendová služba bude držena ale jen v tyto dny. Do té doby budou zastupitelské úřady fungovat v tradičních pracovních dobách."

Při podání žádosti je nutné prokázat originálem nebo ověřenou kopií příslušných dokladů jak totožnost voliče, tak jeho státní občanství České republiky a bydliště v konzulárním obvodu zastupitelského úřadu.

Volební okrsky v cizině jsou stanoveny podle působnosti českých vyslanectví a konzulátů, nejsou však jimi honorární konzuláty.

Volit mimo místo svého trvalého bydliště lze s voličským průkazem. Občané s trvalým pobytem v České republice o něj mohou požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, do 2. října písemně nebo do 7. října osobně. Občan s trvalým pobytem v cizině si může voličský průkaz vyžádat na zastupitelském úřadě, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů. S voličským průkazem lze hlasovat jak ve kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky, tak ve kterémkoliv volebním okrsku na zastupitelských úřadech v cizině. "Obě tyto cesty jsou samozřejmě možné. Podrobnosti jsou v ucelené podobě na našich webových stránkách www.mzv.cz," potvrzuje Milan Řepka.

A vedoucí volebního oddělení ministerstva vnitra Daria Benešová k průběhu samotného hlasování dodává: "Volič ve volební místnosti na zastupitelském úřadě dostane hlasovací lístky Královéhradeckého kraje, který byl vylosován státní volební komisí jako volební kraj, pod který se sčítají všechny výsledky ze zahraničí."

Linkovací služby

Doporučujeme

Nejčtenější články

Další články vydání

Dlouhodobě nezaměstnaní nemohou sehnat práci pro obce a přicházejí o dávky

Zdeňka Kuchyňová

Dlouhodobě nezaměstnaní teď mohou mít velký problém. A to zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Od 1. července letošního...Více

Krajané se učí češtinu v Dobrušce

Zdeňka Kuchyňová, Milena Štráfeldová

V Dobrušce ve Východních Čechách končí 19. ročník kurzů češtiny pro krajany. A v Dobrušce je i naše kolegyně Milena Štráfeldová, které...Více

Související články

Více

Z archivu rubriky

Více

Aktuální relace