Anně k narozeninám

Kateřina Rudčenková představuje silný a osobitý hlas mladé literární generace. V Literárním naslouchátku nabízíme ukázku jedné z jejích próz z povídkové knihy Noci, noci.

Tento pořad nelze na internetu přehrát z důvodu autorských práv.

Kateřina Rudčenková na sebe upozornila jako básnířka. Debutovala sbírkou Ludwig, následovala sbírka Není nutné, abyste mě navštěvoval a zatím poslední poezii vydala pod názvem Popel a slast. Rudčenková ale zkouší i na poli dramatu a prózy. Pro vídeňský divadelní soubor napsala hru o Almě Mahlerové Frau in blau a Český rozhlas uvedl velmi zdařilou rozhlasovou inscenaci její hry Niekur o milostném setkání mladé spisovatelky na stipendijním pobytu v zahraničí s o generaci starším spisovatelem z Litvy. Prózy z knihy Noci, noci propojuje problematika vztahů mužů a žen a tematizace divadla a literatury. Všemi povídkami prochází její literární alter ego Anna.

Kritické ohlasy na tuto knihy, která vyšla v roce 2004 v nakladatelství Torst, byly bohaté - a nejednotné. Mnozí recenzenti poukazovali na jedné straně na řemeslné literární nedostatky, jiní vyzdvihovali spíše osobní, autentický tón jejího vyprávění, skutečnost, že se nepouští formálních experimentů ani do odvážných fabulací, ale reflektuje vlastní prožitou zkušenost - což se odráží opakující se volbě námětů: hledání sebe sama, hledání milostných vztahů. Většina ohlasů vyzdvihuje jako vrchol knihy povídku Poryv větru mi rozhazuje vlasy. My vám nyní ukázku z této povídky nabízíme k poslechu.

V Českém rozhlase Olomouc čtou Dita Vojnarová, Miroslav Hruška, Pavel Juřica a Martin Mňahončák.

Magazín Literární naslouchátko můžete slyšet 5. dubna 2008 v 17:30 UTC a 6. dubna v časech 1:30 a 8:30 UTC. V ostatních vysílacích časech uslyšíte sobotní publicistický pořad.

 

V příštím vydání našeho literárního magazínu 3. května nabídneme setkání s klasickým dílem Josefa Škvoreckého Zbabělci.